Här kan du fördjupa dig i dina värden.
Klicka på ämnet som intresserar dig så får du mer information

Diabetes  ⬇︎

Glukos (blodsocker)

Vad är glukos (fastesocker)?

Glukos kallas även för socker i vardagen är den viktigaste form av energi som kroppen får. För hjärnan och nervsystemet är det den enda energikällan. Glukos är nämligen den enda energikällan som kan ta sig igenom blod-hjärnbärriaren.

Ett fasteglukos är ett viktigt test för att kunna tidigt upptäcka höga nivåer. Samt är viktigt vid behandling av diabetes både typ 1 och 2. Då kan man utvärdera hur bra behandlingen verkar.

Glukos finns i många födoämnen allt ifrån frukt till godis och bröd. Varje föda har olika mycket mängd av glukos. Frukt har till exempel fruktos som görs om till glukos i kroppen som sedan tas upp av tunntarmen och vidare till blodet. Insulin tillverkas av bukspottskörteln och bestämmer hur mycket av glukosen som ska tas upp från blodet till cellerna för energi.

Glukos är den primära energikällan för kroppens celler och den enda energikällan för hjärnan och nervsystemet. Ett jämnt flöde av glukos måste vara tillgänglig för användning och en relativt konstant nivå av glukos måste finnas i blodet.

Under en måltid så börjar matsmältningens process. Där utvinns mineraler och energi från maten. Det mest önskvärda är att glukos nivån är konstant på en bra nivå. Därför är det viktigt att man inte äter stora portioner och inte heller för små.

Diabetes typ 1 är kopplat autoimmuna sjukdomar. Det betyder att kroppen reagerar mot sig själv och slutar producera insulin. Då stiger blodsockret oavsett mängd glukos man intar då inget tas upp från blodet till cellerna.

Vid diabetes typ 2 är det insulintestens som är orsaken till höga blodsockret. Det innebär att man har haft höga blodsockervärden under längre tid och utvecklat en resistens. Detta är därför oftast samman kopplat med övervikt och ohälsosamma vanor.

Blodsocker analyseras oftast med HbA1c värden för att få ett längre en överblick över blodsockret senaste tre månader. Med dessa två värden kan man upptäcka diabetes tidigt samt risker för utveckling av diabetes så kallat pre-diabetes stadie. Tidig upptäckt av diabetes och pre-diabetes tillstånd kan leda till tidig behandling och minskade komplikationer så som blindhet, fotsår och neuropati.

Följande symtom kan vara de första tecken på diabetes:

 • Ökad törst
 • Trötthet fysisk och psykisk
 • Kissar oftare
 • Synpåverkan
 • Sår som inte läker
 • Upprepade svampinfektion
 • Domningar i händer och fötter

Höga värden

Höga värden indikerar risk för diabetes eller redan utvecklad diabetes. Diagnosen får man vid höga blodsocker värden och höga HbA1c värden. Om man inte fastar till provet, kan det också visa höga värden.

Låga värden:

Låga värden kan ses vid långvarig fasta. Men kan även vara normalt avvikande prov. Detta bedöms tillsammans med ett HbA1c för att få bästa tolkningen.

Symtom på lågt blodsocker kan vara svettningar, hallucinationer, skakningar och ångest.

Andra orsaker till låga blodsocker kan vara sekundära orsaker så som insulinom och hypotyreos.

Relaterade hälsokontroller

Diabates – Bukspottkörteln

Mellan hälsokollen

HbA1c (långtidssocker)

Vad är HbA1c?

HbA1c är känt för långtidssocker och ett sätt att mäta ett genomsnittsvärde på blodsockret. Detta använder man tillsamman med fasteblodsocker för att kunna konstatera blodsockernivån i blodet samt utmäta risk för bland annat diabetes. En folksjukdom som har stora konsekvenser för ens egen hälsa. Diabetes ger en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och krävs monitorering och uppföljning.

HbA1c är en del av hemoglobin som är en del av de röda blodcellerna i blodet. Hemoglobin är det som färgar blodet rött men främsta funktionen är att transportera syre. I och med att glukos (blodsocker) finns i blodet kan den binda sig till hemoglobin A som är den vanligaste typen av hemoglobin i de röda blodkropparna. De röda blodkropparna lever i ca 90 dagar. Där av kan man mäta det genomsnittliga blodvärdet sista 60-90 dagarna i kroppen vid mätning av HbA1c.

Principen är enkel, ju mer blodsocker du har i blodet desto mer binder sig till hemoglobin A och skapar HbA1c. Därför är höga HbA1c värden förenat med högre risk för utveckling av diabetes. Det är viktigt att upptäcka diabetes och pre-diabetestillstånd tidigt då risken ökar för komplikationer ju senare man upptäcker sjukdomen.

Tidig upptäckt av diabetes och pre-diabetes tillstånd kan leda till tidig behandling och minskade komplikationer så som blindhet, fotsår och neuropati.

Följande symtom kan vara de första tecken på diabetes:

 • Ökad törst
 • Trötthet fysisk och psykisk
 • Kissar oftare
 • Synpåverkan
 • Sår som inte läker
 • Upprepade svampinfektion
 • Domningar i händer och fötter

Vad innebär ett högt HbA1c?

Höga HbA1c värden betyder att man har utvecklat diabetes och bör uppstarta behandling. Det kan variera från livsstilsändringar till påbörja medicinering som är anpassad efter dig.

Vad innebär ett lågt HbA1c?

Lågt HbA1c kan bero av två orsaker, antingen har du någon blodsjukdom där du har blodbrist eller instabila röda blodceller. Mest vanliga orsaken är att din kropp bryter ned sockret bra och du lever hälsosam stil.

Relaterade hälsokontroller

Diabates – Bukspottkörteln

Stora hälsokollen

C-peptid

Vad är C-peptid?

C-peptid är en del av insulinet som bildas i bukspottskörteln. C-peptid är inaktiv och först när den avlägsnas från insulinet som insulin kan börja sin påverkan på cellerna. Insulin signalerar för kroppens celler att öppna socker (glukos) receptorerna att ta in glukos från blodet in till cellen. När denna mekanism fungerar som den skall är kroppens glukosnivå alltid reglerad.

När du inte föda eller dryck med kolhydrater/socker så stiger glukosnivån i kroppen. Bukspottkörteln reagerar på denna glukosstigningen genom att producera insulin bundet till C-peptid. Därefter klipps C-peptid bort och insulin kan ge sin inverkan på cellerna.

Mätningen på C-peptid ger således svar på hur mycket insulin produceras av bukspottskörteln. Dessa nivåer kan således ge en indikation på hur väl bukspottkörtelns insulinproduktion fungerar.

Vid diabetes typ 1, är det bukspottskörteln som inte kan producera insulin. Därför kommer väldigt låga värden analyseras tillsammans med ett fastesocker värde som kan ge oss mer information om tillståndet.

Vid diabetes typ 2, är det en insulinresistens som skapas. Det vill säga att blodsockret varit så pass högt över längre tid att kroppens insulin inte har samma verkan på cellerna. Därav blir sockernivån högre i blodet och tillståndet kallas diabetes mellitus typ 2. Därför kommer C-peptid vara hög vid diabetes typ 2 då insulin tillverkas i stora mängder utan effekt.

Därför ar C-peptid viktig att undersöka tillsammans med blodsocker och HbA1c (långtidsblodsocker)

Relaterade hälsokontroller

Diabates – Bukspottkörteln

Extra stora hälsokollen

Sköldkörtel  ⬇︎

T3 Fritt (Trijodtyronin)

Vad är T3 (Trijodtyronin)?

T3 är en förkortning för Trijodtyronin. T3 är starkt förknippat med sköldkörteln och är en av de två hormonerna som produceras i sköldkörteln. Sköldkörteln är även känd som kroppens ”kraftverk” och reglerar metabolism och andra hormoner i kroppen. Därför är det viktigt med bra nivåer på T3 och T4.

T3 är den aktiva substansen av sköldkörtelhormonet och omvandlas från T4 till T3 i sköldkörteln. Den är oftast bunden till protein.

Provtagning av T3 görs för att analysera balansen i sköldkörteln. Då kan man upptäcka hypothyreos (underaktiv sköldkörtel) eller hyperthyreos (överaktiv sköldkörtel).

Symtom på sköldkörtelrubbning kan vara:

 • viktnedgång,
 • viktuppgång,
 • depression,
 • humörsvängningar,
 • ökad energi,
 • energiförlust,
 • frusenhet
 • förstoppning,
 • diarré och många fler.

Vad innebär höga T3-värden?

Höga värden av fritt T3 ses tidigt vid hypertyreos och ibland kan man se förhöjt fritt T3 innan någon förändring av fritt T4 syns.

Vad innebär låga T3-värden?

Låga värden ses sent vid hypotyreos samt vid svår allmänsjukdom pga. en minskad omvandling från T4. Vid hypotyreos kan dock fritt T3 förbli normala under längre tid, tack vare ökad omvandling från T4.

Relaterade hälsokontroller

Extra stora Hälsokollen

Elit hälsokollen

T4 Fritt (Tyroxin)

Vad är T4 fritt (Tyroxin)?

T4 är en förkortning för Tyroxin som är den markör som vanligen används för att mäta sköldkörtelfunktion tillsammans med TSH och ibland även T3. T4 kan ge en bild på hur väl sköldkörteln är aktiv och kan bidra till metabolismen. Höga värden kan också indikera en överaktiv sköldkörtel och ökad metabolism i kroppen.  Sköldkörteln är även känd som kroppens ”kraftverk” och reglerar metabolism och andra hormoner i kroppen

Den vanligaste substitut för T4 idag är Levaxin som används mot hypothyreos (underaktiv sköldkörtel)

Symtom på sköldkörtelrubbning kan vara:

 • viktnedgång,
 • viktuppgång,
 • depression,
 • humörsvängningar,
 • ökad energi,
 • energiförlust,
 • frusenhet
 • förstoppning,
 • diarré och många fler.

Vad innebär ett högt T4-värde?

Höga värden kopplat med överfunktion av sköldkörteln det vill säga hyperthyreos.

Vad innebär ett lågt T4-värde?

Låga värden ses vid underfunktion av sköldkörteln, så kallad hypotyreos.

TSH (Tyreoideastimulerande hormon)

Vad är TSH?

Sköldkörteln är en av de viktigaste organen i kroppen. Den kallas även för kroppens kraftverk. Med hjälp av jod producerar den T4 och T3. Dessa två hormon reglerar kroppens ämnesomsättning, det vill säga hur mycket dina celler ska arbeta. Därför är det också förståeligt att när sköldkörteln är över- eller underaktiv så kan många besvär uppstå så som:

 • viktnedgång,
 • viktuppgång,
 • depression,
 • humörsvängningar,
 • ökad energi,
 • energiförlust,
 • frusenhet
 • förstoppning,
 • diarré och många fler.

För att mäta hur väl sköldkörteln fungerar så mäter vi TSH och T4 samt ibland T3. TSH kommer från hypofysen och förkortningen står för thyroid-stimulerande hormon. TSH uppgift att i första hand att stimulera sköldkörteln att börja producera mer T4 och T3.

Sköldkörteln regleras av en så kallad negativ feedback. När T4 nivåerna är höga skickas en signal till hypofysen för att minska produktionen av TSH. Samtidigt låga värden av T4 skickar en signal för öka tillverkningen av TSH och slutligen leder till mer T4 och T3.

Sköldkörtel rubbningar är en av Sveriges vanligaste sjukdomar. Oftast är det ärftligt och det drabbar kvinnor oftare än män.

Människor som lider av hypothyreos (underaktiv sköldkörtel) behandlas ofta med T4. Därför är det viktigt att mäta T4 och TSH för att se den negativa feeback mekanismen är balans (läs ovan)

Vad innebär ett högt TSH-värde?

TSH tolkat tillsammans med T4 och T3 för att få en klar bild över sköldkörtelns funktion. Högt TSG med lågt T4 beror oftast på hypthyreos (underaktiv sköldkörtel). Även stress och infektioner påverkar kroppens TSH nivå.

Vad innebär ett lågt TSH-värde?

Låga TSH värden med höga T4 tyder oftast på en överaktiv sköldkörtel även kallad Grave´s sjukdom. Stress och infektioner kan även ge tillfällig balansrubbningar.

Hjärta och kolestrol  ⬇︎

Apolipoprotein (Apo A1)

Vad är Apoliporpotein (Apo A1)?

Blodfettsrubbningar och höga kolesterolvärden är vanligt förekommande. Dock är det sällan man får symtom som tyder på höga kolesterolvärden. Genom att analysera kolesterolvärdena kan man upptäcka tidig risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Apo A1 är en del av HDL-kolesterolet som även kallas för ”det goda kolesterolet”. Namnet kommer från att HDL transporterar kolesterol från cell till lever för förbränning och därmed skyddar dina blodkärl.

Vad betyder högt Apo A1 värde?

Höga Apo-A1 värden är förenligt med lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det kan bero på ärftlighet. Men även regelbunden alkoholintag, behandling med östrogen eller antiepileptika kan höja Apo A1 värdet..

Vad innebär ett lågt Apo A1 värde?

Låga värden är således sammankopplat med högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Beror även oftast med medsjuklighet så som diabetes mellitus, övervikt, leversjukdomar och vid sällsynta ärftliga tillstånd.

Relaterade hälsokontroller

Hjärt- kärlhälsan

Stora hälsokollen

Apolipoprotein B (Apo B)

Vad är Apoliporpotein B (Apo B)?

Blodfettsrubbningar och höga kolesterolvärden är vanligt förekommande. Dock är det sällan man får symtom som tyder på höga kolesterolvärden. Genom att analysera kolesterolvärdena kan man upptäcka tidig risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Apolipoprotein är ett protein som en del av LDL-kolesterolets transport av kolesterol. LDL är också känt som det ”onda” kolesterolet, som för fett till kärl och är länkad med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.  Genom att mäta Apolipoprotein-B kan man uppskatta risken för sjukdomar.

Vad innebär ett högt Apolipoprotein-B värde?

Höga värden är associerade med ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Livsstil, så som ohälsosam kost och brist på fysisk aktivitet kan påverka dina värden. Vissa höga värden kan bero på ärftlighet. Andra sjukdomar kan orsaka höga Apo-B värden så som diabetes.

Vad innebär ett lågt Apolipoprotein-B värde?

Låga värden har oftast ingen betydelse. Kan ibland dock orsakas av andra sjukdomar så som sköldkörtelsjukdomar.

Relaterade hälsokontroller

Hjärt- kärlhälsan

Stora hälsokollen

ApoB/A1-kvot (Apo kvot)

Vad är Apo-kvoten?

Blodfettsrubbningar och höga kolesterolvärden är vanligt förekommande. Dock är det sällan man får symtom som tyder på höga kolesterolvärden. Genom att analysera kolesterolvärdena kan man upptäcka tidig risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Apo-kvoten räknar man ut genom att mäta ApoB och dela med ApoA1. Kvoten kan ge information om risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Hur tolkar man kvoten?

Då ApoB är kopplat ihop med LDL- kolesterol som det ”onda” kolesterolet så ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar ju högre kvot värdet är.

Apo-A1 är kopplat ihop med HDL-kolesterol och ju lägre kvoten är desto större del har Apo-A1 att spela. Detta är associerat med lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Läs mer om Apolipoprotein B och Apolipoprotein A1 genom att klicka på de olika proteinerna.

Relaterade hälsokontroller

Hjärt- kärlhälsan

Stora hälsokollen

HDL-kolesterol

Vad är HDL-kolesterol?

Blodfettsrubbningar och höga kolesterolvärden är vanligt förekommande. Dock är det sällan man får symtom som tyder på höga kolesterolvärden. Genom att analysera kolesterolvärdena kan man upptäcka tidig risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

HDL-kolesterol (high-density lipoprotein) är det kolesterol som kallas för det ”goda” kolesterolet. HDL transporterar fettet från cell till lever för att förbrännas. Därmed också skyddar dina kärl och därav även namnet det ”goda” kolesterolet.

HDL är således en transportör av kolesterol i blodet. Dock kan HDL inte ge ett totalt skydd om ditt totala kolesterol är för högt. Då hinner fettet lagras i kärlen och i organ innan HDL hinner avlägsna detta till förbrukning.

HDL analysen görs oftast tillsammans med andra lipid tester inklusive kolesterol-total, LDL-kolesterol och triglycerider som en del av en lipidprofil under en hälsokontroll. Detta görs för att hitta ohälsosamma nivåer av lipider och för att fastställa risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdom.

HDL-kolesterol bör följas regelbundet om tidigare testresultat har visat en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, om en individ har haft en hjärtattack, eller om någon genomgår behandling för högt kolesterol. Tillhör man låg riskgruppen så rekommenderas det att alla vuxna ska testas minst en gång vart femte år. Några stora riskfaktorer inkluderar:

 • Cigarettrökning
 • Ålder (män 45 år eller äldre eller kvinnor 55 år eller äldre)
 • Hypertoni (blodtryck av 140/90 eller högre eller tar medicin för högt blodtryck)
 • Familjehistoria av för tidig hjärtsjukdom (hjärtsjukdom hos en nära anhörig)
 • Existerande hjärtsjukdom eller haft en hjärtattack
 • Diabetes

HDL-nivåerna kan även undersökas med jämna mellanrum för att utvärdera framgången med livsstilsförändringar såsom kost och motion eller rökavvänjning med syftet att öka ens HDL-nivå.

Vad innebär ett högt HDL-kolesterolvärde?

Höga HDL värden är förenligt med lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det kan bero på ärftlighet. Men även regelbunden alkoholintag eller behandling med östrogen kan öka HDL värdet.

Vad innebär ett lågt HDL-kolesterolvärde?

Låga värden kan bero på dålig kost samt ohälsosam livsstil. Det kan även ses vid inflammatoriska sjukdomar.

Relaterade hälsokontroller

Hjärt- kärlhälsan

Mellan hälsokollen

Kolesterol-total

Vad är Kolesterol-total?

Blodfettsrubbningar och höga kolesterolvärden är vanligt förekommande. Dock är det sällan man får symtom som tyder på höga kolesterolvärden. Genom att analysera kolesterolvärdena kan man upptäcka tidig risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Total-kolesterol mäter mängden kolesterol och triglycerider (fetter) i blodet, det vill säga den totala mängden kolesterol. Blodprovet kan visa likt andra blodfett-analyser risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Kolesterol är fett och färdas i blodet tillsammans med protein som kallas för lipoprotein. Kolesterolet är en viktig byggsten i kroppen och används för att bygga celler, är en del i processen av hormonproduktion. Det betyder att kolesterol inte är en dålig sak i sig. Men höga värden kan istället orsaka hjärt- och kärlsjukdomar.

När kolesterol finns i höga nivåer i kroppen drar det ”onda” kolesterolet till sig fettet och förflyttar det till kärlen. Där skapas plack även kallat åderförkalkning, som orsakar en turbulent flow av blod genom kärlen. Plack kan vara orsaken till att inte tillräcklig stor mängd blod tar sig igenom kärlen och därav når syret inte organet. Plack kan även lossna och förflytta sig till mindre kärl och blockera kärlet, detta orsakar ischemi (infarkt).

Vad innebär ett högt kolesterolvärde?

Ett högt värde innebär högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Höga värden är primärt orsakade av höga kolesterolvärden. Andra orsaker kan vara leversjukdomar, diabetes och njursjukdomar.

Vad innebär ett lågt kolesterolvärde?

Låga kolesterolvärden kan bero på kolesterolsänkande mediciner eller vid hälsosam livsstil. Andra orsakar som malabsorption och genetiska orsaker.

Relaterade hälsokontroller

Hjärt- kärlhälsan

Mellan hälsokollen

LDL-kolesterol

Vad är LDL-kolesterol?

Blodfettsrubbningar och höga kolesterolvärden är vanligt förekommande. Dock är det sällan man får symtom som tyder på höga kolesterolvärden. Genom att analysera kolesterolvärdena kan man upptäcka tidig risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

LDL-kolesterolet är även känt som det ”onda” kolesterolet. LDL har en låg densitet (low-densitiy lipoprotein) och för flyttar fett i blodet. LDL fångar upp fett från levern och lagrar det i andra delar av kroppen. LDL är förknippat med ökad risk av utveckling av placks (åderförkalklning). Därför bör man ändra sin livsstil omedelbart vid höga värden för att minska risken för stroke, hjärtinfarkt och andra hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad innebär ett högt LDL-kolesterolvärde?

Beror främst på dålig livsstil och ohälsosamma vanor, så som låg fysisk aktivitet och dålig kost. Andra orsaker kan vara leversjukdomar, njursjukdomar och diabetes.

Vad innebär ett lågt LDL-kolesterolvärde?

God kost, samt hälsosamma livs vanor. Andra orsaker kan vara ärftliga men även sköldkörtelsjukdomar.

Relaterade hälsokontroller

Hjärt- kärlhälsan

Mellan hälsokollen

Triglycerider

Vad är triglycerider?

Blodfettsrubbningar och höga kolesterolvärden är vanligt förekommande. Dock är det sällan man får symtom som tyder på höga kolesterolvärden. Genom att analysera kolesterolvärdena kan man upptäcka tidig risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Triglycerider skiljer sig från det typiska kolesterolet som vi oftast talar om. Triglycerider tillskillnad från andra kolesterol, som används vid hormonproduktion och cell uppbyggnad, används som energikälla. Men likt alla andra fetter, så är för höga nivåer associerat med hjärt- och kärlsjukdomar.

Höga nivåer av triglycerider i kroppen leder till att dessa fetter samlas i stället i blodkärl och skapar plack (åderförkalkning) eller på organ så som levern. Triglycerider kommer till kroppen via föda, tillskillnad från kolesterol som tillverkas av kroppen. Det är därför viktigt med livsstilsförändring så som ökad motion, bättre kost och rökavvänjning är viktiga förändringar som bör göras så snart som triglyceriderna stiger.

Vad innebär ett högt triglyceridvärde?

Risken för hjärt- och kärlsjukdomar som är diskuterat ovan ökar. Väldigt höga värden kan också orsaka andra reaktioner i kroppen så som inflammation. Höga värden kan bero på att man har tagit provet på ej fastande mage, då triglycerider är energi som kommer genom föda är det viktigt med fasteprov. Ärftliga tillstånd kan även leda till höga värden.

Vad innebär ett lågt triglyceridvärde?

Låga värden är förknippat med lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar och hälsosam livsstil. Låga värden kan även bero på lågt energiintag.

Relaterade hälsokontroller

Hjärt- kärlhälsan

Mellan hälsokollen

Lever  ⬇︎

ALAT (alaninaminotransferas)

Vad är ALAT?

ALAT som är förkortning på alaninaminotransferas, ett enzym som kan påvisa leverskada. Då ALAT finns i leverceller är den tillsammans med ASAT bra mätvärden för leverstatus. Det vi mäter är enzymnivåerna i blodet.

Många leversjukdomar kan gå oupptäckt på långtid utan några symtom. Levern ligger högt upp i buken på höger sida skyddad av nedersta revbenen. Levern kan skadas av virus så som hepatit. Men även skador av droger eller alkohol. Ärftliga sjukdomar kan upptäckas tidigare om man upptäcker skada tidigare.

Läkemedel kan orsaka leverskador, så som svampmedel men även vanliga kolesterolsänkande mediciner och många andra sjukdomar. Det kan därför vara viktigt med kontroll av levervärden om man har mediciner som kan orsaka leverskada. Även stora volymer av kosttillskott kan orsaka leverskada.

ASAT är starkt förknippat med alkoholkonsumtionen. Därför kan man alkoholmissbruk med hjälp av höga ASAT värden och klinisk misstanke eller vid anamnes. Leverskador som är orsakad av alkohol brukar ge höga värden som är högre än ALAT. Med hjälp av dessa två prover kan man således veta om alkoholintaget är orsaken till leverskadan.

Symtom som kan tyda på leverskada:

 • Gulsot
 • Övre buksmärtor
 • Kräkningar

Vad betyder höga värden?

Höga värden ses vid leverskada, detta kan bero på virussjukdom som hepatit eller obstruktion i gallvägarna. Andra orsaker till leverskada kan vara alkohol, mediciner och droger.

Relaterade hälsokontroller

Mellan Hälsokollen

Stora hälsokollen

ASAT (aspartataminotransferas)

Vad är ASAT?

ASAT är förkortning för aspartataminotransferas. Testet görs oftast för att upptäcka leverskada och tillsammans med ALAT (alaninaminotransferas) kan påvisa orsak till leverskada. Vi mäter nivåerna av enzymet i blodet. ASAT finns i många organ men är starkast sammankopplat med levern. Då ASAT finns i andra organ kan höga värden orsakas av annan organskada. Därför mäts det tillsammans med ALAT.

Leverskada kan gå oupptäckt längre tid och orsaka svåra åkommor vid sen upptäckt. Typiska långsamma skador kan vara, högre intag av alkohol över längre tid som kan leda till levercirros och leversvikt. Andra skador kan uppkomma snabbt så som hepatit och brukar ge symtom tidigt.

Mediciner och hälsotillskott kan även orsaka leverskada. T.ex. är kolesterolsänkande läkemedel möjligt levertoxiska och därför bör man kontrollera levervärdet vid behandling med dessa mediciner.

ASAT är starkt förknippat med alkoholkonsumtionen. Därför kan man alkoholmissbruk med hjälp av höga ASAT värden och klinisk misstanke eller vid anamnes. Leverskador som är orsakad av alkohol brukar ge höga värden som är högre än ALAT. Med hjälp av dessa två prover kan man således veta om alkoholintaget är orsaken till leverskadan.

Symtom som kan tyda på leverskada:

 • Gulsot
 • Övre buksmärtor
 • Kräkningar

Vad innebär ett högt ASAT-värde?

Höga värden ses vid leverskada och vid alkoholmissbruk. Men även andra organpåverkan kan visa högra värden så som t.ex. hjärtinfarkt. Mediciner som orsakar leverskada kan även ge höga ASAT värden.

Relaterade hälsokontroller

Mellan Hälsokollen

Stora hälsokollen

ALP (alkaliskt fosfatas)

Vad är ALP?

Alkaliskt fosfatas förkortas som ALP, detta är ett protein (enzym) som bryter tar bort en fosfat molekyl. Alkaliskt fosfatas finns i hela kroppen, mängden är dock varierande. Enzymet finns som mest att hitta i lever, skelett och även moderkaka.

ALP används som en del av utredning inom lever och skelett värdet. ALP kan också användas som cancermarkör för vissa typ av cancer. Dock krävs kompletterande provtagning så som GGT, ASAT och ALAT (levervärden) för att kunna uttala sig om vad ALP värdet i sig kan betyda.

ALP finns främst i levern och används som en markör föll gallgångarna. Vid obstruktion i gallgångarna stiger ALP då gallsalterna inte kan föras ut via gallgångarna och bryta ned fett.

Vad innebär ett förhöjt ALP-värde?

Höga ALP-värden är i första hand kopplade till lever och gallgångarna. Vid sjukdomar så som hepatit, levertumörer och andra leversjukdomar kan ALP vara förhöjt. Obstruktion i gallgångarna leder till höga värden.

Då ALP finns mycket i skelett kan detta orsaka höga ALP värden vid skelettsjukdomar. Läkemedel har också en roll i höga ALP värden. Graviditet öka ALP då det finns i moderkakan.

Hypertyreos och parahypertyreos kan leda till höga ALP värden. ALP kan också vara tecken på cancersjukdom men måste tolkas försiktigt.

Vad innebär ett lågt ALP-värde?

Ett lågt ALP-värde är oftast en normalvariant, men kan även bero på felvärde under blodprovsanalyseringen.

Relaterade hälsokontroller

Extra stora Hälsokollen

Elit hälsokollen

GGT (gamma-glutamyl transferase)

Vad är GGT?

Är ett enzym som hjälper att transportera molekyler i kroppen samt nedbrytning av alkohol och toxiner. Enzymet finns främst i levern, men kan även hittas i bukspottskörteln, prostatan och njurarna. Dock i njurarna kan man endas analysera GGT genom urinen.

GGT analyseras oftast med andra levermarkörer så som ALAT, ASAT och ALP för att kunna få en klar bild över leverstatusen. GGT återspeglar gallsalternas färd genom gallgångarna. Stigning i GGT värdet beror oftast på skada i gallgångarna. En stigning i andra värden så som ALP ger en säker bild på gallgångssjukdom.

Den mest vanliga sjukdomen vid förhöjt GGT är gallstas. Detta sker pga deformation i gallgångarna som hämmar gallsalternas färd genom gallgångarna. Det kan även vara en gallsten som orsakar en inflammation och infektion i gallblåsan, akut kolecystit, som leder till gallstas. I några fall kan gallstenar ta sig ur gallblåsan in till gallgången och skapa en obstruktion. Andra leversjukdomar så som fettlever (leversteatos) visar också höga GGT värden.

GGT är också en markör för alkoholkonsumtionen. Då GGT bryter ned alkohol kan ett missbruk visa tydliga spår på detta prov tillsammans med ASAT och ALAT.

Vad innebär förhöjda GGT-nivåer?

Höga GGT-värden beror främst på gallgångssjukdom och leversjukdom. Men för att kunna ge en precis förklaring bör andra levervärden tas med i bedömning.

Patienter med hög konsumtion av alkohol eller missbrukspatienter kommer ha höga GGT-värden. Även mediciner kan orsaka förhöjt GGT-värde.

Relaterade hälsokontroller

Extra stora Hälsokollen

Elit hälsokollen

Vitaminer och mineraler  ⬇︎

Vitamin B12 (Kobalamin)

Vad är vitamin B12?

Kobalamin (B12) är ett av B-vitaminerna i kroppen som vi människor behöver för att kunna skapa nytt DNA och därmed nya celler. B-vitaminerna deltar även i förbränningen av energi, samt är med i uppbyggnaden av nya röda blodkroppar.

Vitamin B12 är vattenlösligt och rensas ur kroppen med urinen. Överdosering av B12 är sällsynt. Behandlingen är enkel beroende på symtom och allvaret. Men supplement av läkemedel som Betolvidon, Betolvex brukar vara tillräckligt i de flesta fall. Brist på vitamin B12 kan bero på olika orsaker så som alkoholmissbruk och diabetes. Men även brist på intrinsic factor i magsäcken samt glutenintolerans (celiaki)

B12 bryts ned först i magsäcken med hjälp av magsyra. Därför är det viktigt att kroppen tillverkar tillräckligt av det. Senare binder sig intrinsic factor med B12 molekylen för att kroppen ska kunna uppta detta i slutet av tunntarmen. Då utvecklar man ett tillstånd som kallas för perniciös anemi (blodbrist) detta kan vara ärftligt.

B12 hittar vi i animaliska produkter så som kött, mjölk och ägg. Därför är veganer en riskgrupp för B12 brist. Andra sjukdomar som kan orsaka b12 brist är Crohns sjukdom, tunntarmssjukdom, ätstörningar, gastric bypass, metformin medicnering och patienter med HIV.

Vitamin B12 har en central roll i produktionen av fettet myelin som fungerar som ett skydd för nervcellerna. Därav leder brist av B12 till mindre myelin tillverkas och nervcellerna blir allt mer utsatta och dör. Som sedan upptäckt via symtom så som domningar och känselbortfall. B12 har även ett tätt samarbete med vitamin B9 även kallat folat eller folsyra. Dessa två ihop är en del av DNA produktionen och brist på ena eller andra vitaminen kan bidra till svårigheter för cellerna att dela sig.

Symtom som kan bero på B12 brist:

 • Andnöd (dyspné)
 • Trötthet
 • Domningar
 • Tungsveda
 • Nedsatt känsel händer och fötter
 • Nedsatt finmotorik
 • Sömnbesvär
 • Öronsus
 • Hjärtklappningar

Vid allvarlig B12 brist ses bredspårig gång, svaghet samt demensutveckling.

Vad innebär ett högt Vitamin B12-värde?

Höga värden ses vid vitamin B12-behandling. Kan även ses vid myeloprolifererande tillstånd, leverskador och njursvikt.

Vad innebär ett lågt Vitamin B12-värde?

Låga värden ses vid brist på intrinsic factor (perniciös anemi), vegetarianer, veganer. Detta kan leda till allt som står ovan.

Relaterade hälsokontroller

Vitamin hälsan

Stora hälsokollen

D-vitamin

Vad är D-vitamin?

D-vitamin är en av de viktigaste vitaminerna i kroppen där många av våra . Brist på D-vitamin kan leda till många besvär och stora konsekvenser i en längre tid. Brist kan leda till benskörhet, värk, cancer, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och många andra tillstånd.

D-vitamin får vi främst genom solexponering och via föda. Kroppen kan inte tillverka D-vitamin. När vi äter D-vitamin eller utsätter oss för sol (UV-strålning) bryts detta ned med hjälp av levern och bukspottkörteln och förändras till en aktiv D-vitaminsubstans. Därför är vi beroende av levern och bukspottskörteln för att uppta aktiv D-vitamin. Leversjukdomar och bukspottskörtelsjukdomar kan orsaka D-vitaminbrist.

När D-vitamin är omvandlat till aktiv substans, börjat vitamin D att påverka organ. Främsta funktionen är upptag av calcium (kalk) och fosfat genom tarmen samt öka absorptionen av dessa mineraler genom njuren. Det betyder att om man har nedsatt njurfunktion så påverkas D-vitaminens funktion. Höga nivåer av D-vitamin potentiellt toxiska då de kan leda till höga calciumvärden som kan orsaka balansrubbningar i kroppen och hjärtstopp.

D-vitamin använder sig av fosfat för energiförbrukning då det är cellens främsta molekyl för förbränning. Calcium av D-vitamin till skillnad från andra hormoner leder till ökad bentäthet. Detta beror främst på att D-vitamin inte upptar calcium via benen utan som tidigare nämnt via tarmen och njuren.

D-vitamin har i studier visat att det skyddar mot diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och då främst yttrekärl så som underextremitet. Benskörhet uppstår pga. D-vitaminbrist som leder till calcium brist. Då aktiveras calcitonin (tillverkas i bisköldkörteln) som är tillskillnad från D-vitamin bennedbrytande. Detta leder till att ben bryts ned och calcium upptas från benen. Vi mångårig D-vitaminbrist blir benen allt skörare och då ökar risken för frakturer.

D-vitamin deltar även i immunsystemet, muskeluppbyggnad med tillförsel av calcium, skyddar mot vissa typer av cancer, autoimmuna sjukdomar samt ögonsjukdomar.

Symtom som kan bero på D-vitaminbrist

 • Benuppmjukning, osteomalaci med skelettvärk
 • Muskelsvaghet, muskelömhet och proximal myopati
 • Frakturer
 • Diffusa smärttillstånd
 • Gångsvårigheter
 • Parestesier, kramp
 • Koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och irritabilitet

Hur får vi D-vitamin?

Främsta källan och snabbaste är genom solen. Det räcker med 15 minuters solexponering med t-shirt för någon med ljus hy för att uppnå tillräckliga nivåer av D-vitamin. Detta lagras i kroppen och varar i ca 3 månader med normalvariation. Det betyder att efter en typisk sommar upptäcker man oftast D-vitaminbrist vid november – december.

Ju mörkare hy desto längre solexponering behövs. Detta beror på evolutionen som människan genomgått. I Afrika är solen tillgänglig året runt, den mörka hyn skyddar mot solen och därför är risken för hudcancer längre. Men samtidigt behövs det längre exponering mot solen för at kunna uppta samma nivå. Då globaliseringen letdt till att allt fler förflyttar sig runt är D-vitamin därför väldigt spridd i samhället.

Genom kosten kan vi öka vår D-vitamintillskott. Främst genom fisk, kött, mejeriprodukter som är D-vitamin berikade och svamp bland annat.

Vad innebär ett lågt D-vitaminvärde

Det indikerar brist på D-vitamin och att tillskott enligt läkarensrekommendation bör initieras. Det kan också bero på hypoparatyrodism (bisköldkörtelsjukdom). Samt vissa ärftliga tillstånd.

Vad innebär ett högt D-vitaminvärde?

Höga värden ses oftast vid överdosering av tillskott av D-vitamin. Andra sjukdomar som kan ses vid högt D-vitaminvärde är hyperparatyrodism.

Relaterade hälsokontroller

Vitamin hälsan

Stora hälsokollen

Ferritin

Vad är Ferritin?

järn genom kost

small intenstine

75% för röda blod kroppar, resterande till lever för bindning med ferritin (lager)

2 järn binder sig till transferrin

HFE mutation -> hemokromastoses -> minskar hepcidin (som minskar järn i blodet) -> ökade nivåer av järn.

  Vad är ferritin?

  Ferritin är vad som kan kallas för våra järndepåer. Ferritin är ett protein som binder till järn som lagras i levern. På det sättet tar inte järn slut i kroppen utan ferritin använder lagret för att öka järnnivåerna i blodet.

  Järn är sällan fritt i blodet utan antingen bundet till ferritin i levern eller bundet till transferrin som är ett transportprotein som hjälper järn till sin destination. Järn får vi endast via kost och är inget som kroppen kan tillverka. Därför är kost en viktig faktor vid analys och tolkning av järn.

  Ferritin ger oss en bild om hur mycket järn finns i våra depåer. Låga ferritin värden kan indikera järnbrist i kroppen. Detta beror då på låga järndepåer. Järnens största funktion är att hjälpa till i produktionen av röda blodceller som består av hemoglobin som binder till sig syre. Låga järnvärden leder så ledes till blodbrist som är orsakad av järnbist. Detta leder till röda blodceller som har en mindre storlek därav sämre syrebindningsförmåga samt för få röda blodceller.

  Kvinnor är i högre utsträckning utsatta för järnbrist och behöver ett större intag av järn än män pga. menstruationen. Har man väldigt kraftiga menstruationer bör man undersöka om detta har lett till järnbrist.

  Blödning i allmänt kan vara orsaken till järnbrist. Enligt svenska vårdförloppet bör patienter över 40 år med nyupptäckt järnbrist, utredas vidare för tjock- och ändtarmscancer om inte det finns en annan förklaring till järnbristen så som tarmsjukdomar, blödande hemorrojder.

  Symtom som kan tyda på järnbrist är samma som blodbrist, så som

  • Buksmärtor
  • Muskeltrötthet
  • Koncentrationssvårigheter
  • Öronsus
  • Trötthet, muskelsvaghet
  • Yrsel (framför allt vid uppresning)
  • Blodtrycksfall
  • Huvudvärk
  • Hjärtklappning
  • Svimning
  • Andfåddhet
  • Angina pectoris eller andra ischemiska symtom
  • Tungsveda
  • Neuropati
  • Restless legs
  • Avmagring

  Hur får vi järn?

  • Kött (lever är väldigt rikt på järn)
  • Ägg
  • Skaldjur
  • Fullkornsprodukter
  • Nötter
  • Frön

  Enligt livsmedelsverket är det dagliga rekommenderade intag av järn för vuxna 9 milligram. För fertila kvinnor är det 15 milligram dagligen.

  Vad betyder höga värden?

  Höga värden kan vara normalvariation eller bero på inflammation/infektion i kroppen. Då ferritin kan användas som en akut fasreaktant.

  Väldigt höga värden kan bero på en ärftligsjukdom som kallas för hemokromatos. Detta är en mutation på HFE-genen som styr hur mycket hepcidin som levern ska producera. Hepcidin är ett protein som styr hur mycket järn kroppen ska uppta. Höga nivåer leder till minskning av järnupptag, låga värden ökar järnupptaget. Då HFE mutationen stoppar hepcidin från att produceras så leder detta till väldigt höga nivåer.

  Hemokromatos kan avlagra järndepåer i kroppen i alla organ som kan leda till allvarliga konsekvenser. Vid tidig upptäckt behandlas sjukdomen med blodtappning inom intervall mellan 2-4 månader.

  Vad betyder låga värden?

  Låga värden indikerar järnbrist. Orsaken bör då utredas vidare. Beror det på litet intag av järn?  Kraftiga mensturationer? Om inte bör man gå vidare till utredning av eventuell blödningskälla.

  Behandlingen beror på orsaken till järnbristen. Vanligaste behandlingen är tablettbehandling med Duroferon dagligen eller järninfusion med tidsintervall.

  Relaterade hälsokontroller

  Järnhälsan

  Extra stora hälsokollen

  Folat (Folsyra)

  Vad är folat (folsyra)?

  Folsyra är en vattenlöslig vitamin som upptas av kroppen genom föda i tunntarmen. Folsyra har många funktioner i kroppen. Den viktigaste uppgiften är att delta i DNA och RNA syntesen. Detta bidrar till skapelser av nya celler och proteiner. Dessutom så deltar folsyra i omvandlingen av B12 vidare till aminosyror. Folsyrabrist likt B12-brist kan leda till blodbrist, främst beror då på DNA syntesen som inte är normal utan folsyra eller B12.

  Pga. sin viktiga roll i DNA syntesen är det viktigt för gravida att ta folsyratillskott. Vid folsyrabrist under graviditeten kan det leda till neuralrörs defekt. Därför kan det vara bra att mäta folsyranivåerna i blodet speciellt under graviditeten.

  Enligt livsmedelsverket är det dagliga rekommenderade intag av folsyra 500 mikrogram för gravida- och ammandekvinnor. 400 mikrogram för kvinnor i fertilålder, samt 300 mikrogram dagligen för vuxna människor.

  Celiaki (glutenintolerans) kan ofta orsaka folat-, b12- och järnbrist. Därför är det viktigt för patienter med celiaki mäta folsyranivåerna. Njursvikt kan även ge låga nivåer av folsyra.

  Hur får manfolsyra?

  • Kål
  • Bönor
  • Linser
  • Kikärtor
  • Frukt
  • Bär
  • Mjölk och yoghurt

  Vad innebär ett förhöjt värde av folat?

  Ses främst vid tillskottsbehandling av folsyra. Då folsyra är vattenlösligt utsöndras det via urinen. Långvarig B12 brist kan leda till att folsyra inte kan omvandlas i cykeln och det leder till uppsamling av folsyra som inte kan omvandlas vidare till aminosyror.

  Vad innebär låga värden av folat?

  Låga värden ses vid malabsorption i tarmen, kan även bero på operation i magsäcken eller tunntarmen. B12-brist bidrar till hinder i folat-b12 cykeln som leder till folsyrabrist. Vissa mediciner som epilepsi medicinering men främst Metotrexat kan orsaka folsyrebrist.

  Den vanligaste orsaken till folsyrabrist är lågt dagligt intag av folsyra i kosten.

  Relaterade hälsokontroller

  Vitamin hälsan

  Stora hälsokollen

  Homocystein

  Vad är homocystein? 

  Homocystein är en aminosyra. Aminosyror finns i kroppen och är en del av byggstenarna till protein. Dock är homocystein inte en aminsosyra som bildar proteiner. Men homocystein har en viktig roll i metabolismen av B12, B9 (folsyra) och B6. Genom homocystein kan vi bilda två olika aminosyror, cystein och metionin. Genom dessa två aminosyror bygger vi proteiner i kroppen.

  Homocystein finns i kroppen och behöver inte tillföras via föda. Dock är homocystein beroende av B12- och folsyranivåerna i kroppen. Därför är homocystein ett bra sätt att mäta om det faktiskt är B12 eller folsyrabrist. Homocystein brukar öka snabbar en minskningen av B12 och folsyra. Därför kan vi med detta test upptäcka brist på B-vitaminer tidigare.

  Vissa studier har visat att höga homocysteinvärden är förknippade med högra risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Dock har man inte kunnat finna sambandet mellan dessa två än och mer forskning är pågående.

  Barn som har mutationer på enzym som omvandlar homocystein brukar få allvarliga komplikationer så som mental retardation. Dock gäller inte detta för vuxna.

  Vad innebär ett högt homocysteinvärde?

  Höga värden ser man i första hand vid låga B12- och folsyravärden, dvs B-vitaminbrist. Nedsatt njurfunktion kan ge höga värden. Läkemedel som kan orsaka B-vitaminbris så som Omeprazol och Metformin. Metotrexat som kan ge folsyrabrist.

  Rökning, kaffe och sköldkörtelsjukdom samt benskörhet kan vara anledning till högre värden.

  Vad innebär ett lågt homocysteinvärde?

  Oftast är detta en bra indikation på normal B-vitaminnivåer i kroppen.

  Järn

  Vad är Järn?

  Järn är en viktig mineral för kroppen så att hemoglobin kan bildas och bära syre med sig till resten av kroppen. Järn har fler viktiga uppgifter i kroppen men är starkast sammankopplat med hemoglobin. Järntillförsel kommer genom föda och vissa kostvanor kan orsaka blodbrist.

  Vid järnbrist kan man se låga järnvärden. Detta är oftast orsakat av kost som inte är rik på järn. Järn hittas oftast i kött och animaliska produkter. Därför har veganer och vegetarianer större risk för järnbrist. Även sjukdomar som celiaki (glutenintolerans) eller malabsorption leda till järnbrist.

  Järn analyseras oftast tillsammans med ferritin och transferrin samt järnmättnad. Detta för att få en klar bild av järnstatusen i kroppen. Järnvärdet ger information om hur järnnivån är idag och inget om depåerna. Därför kan järnbrist missas vid ett enkelt järnvärde.

  Järn finns i två olika former i naturen som föda. Antingen genom animaliska produkter som kommer ifrån andra hemoglobin (djurets hemoglobin). Denna typ av järn är enklare att ta upp för magen och därför behövs mindre portioner för att uppnå dagliga rekommenderade intaget. Järn finns även i växter men kroppen har svårare att uppta järnet och omvandla det till hemoglobin. Därför har veganer och vegetarianer svårare att uppnå den dagliga rekommenderade intaget.

  Järnbrist orsakas av blodförluster, det vill säga blödningar. Kraftiga menstruationer är en av de vanligaste orsakerna till järnbrist. Men även tarmcancer, magsår och blödande hemorrojder kan orsaka järnbrist och blodbrist. Enligt svenska vårdförloppet bör patienter som är över 40 år med nydiagnostiserad järnbrist utan känd orsak utredas vidare för misstanke av kolon- och ändtarmscancer.

  Vad innebär ett högt järnvärde?

  Höga värden ses vid järnbehandling, olika cancertyper samt sjuka röda blodceller som dör i förtid och släpper järn i blodet.

  Vad innebär ett lågt järnvärde?

  Låga järnvärden ses vid järnbrist, akuta och kroniska infektioner, efter operationer och cancer

  .

  Hur mycket järn behöver vi varje dag?

  Det rekommenderade dagliga intaget skiljer sig mellan olika åldersgrupper. Nedan visas rekommenderat dagligt intag.

  • Spädbarn och barn under 6 år: 8 milligram
  • Barn 6-9 år: 9 milligram
  • Barn 10-13 år: 11 milligram
  • Pojkar 14-17 år: 11 milligram
  • Flickor 14-17 år: 15 milligram
  • Kvinnor i fertil ålder: 15 milligram
  • Övriga vuxna: 9 milligram

  Relaterade hälsokontroller

  Järnhälsan

  Extra stora hälsokollen

  Järnmättnad

  Vad är Järnmättnad?

  Järnmättnad mäts tillsammans med ferritin, järn och tranferrin. Värdet är beräknas utifrån en formel. Resultatet uppger hur mycket av järnet är bundet till järntransportören i blodet, transferrin.

  Låga värden uppger att det är lite järn bundet till transferrin, medan höga värden indikerar det motsatta. Tillsammans med järnvärdet och ferritin kan man fastställa järnbrist i blodet.

  Relaterade hälsokontroller

  Järnhälsan

  Extra stora hälsokollen

  Magnesium

  Vad är magnesium?

  Magnesium är en mineral som har en viktig funktion likt andra mineraler. Upptagning av magnesium sker genom kost, därför är det viktigt med varierande kost. Magnesium förlorar vi via urinen. Där av har njurfunktionen en viktig roll i magnesium balansen i kroppen.

  Det mesta av magnesium hittar vi i benen, ca 60%. Magnesium har en roll i kalciumomsättning som kan leda till nerv- och muskelsjukdom. Dessutom har mineralen en roll i proteinproduktionen.

  Magnesiumbrist beror oftast på att man har fått i sig för lite magnesium via kosten eller att man äter läkemedel som försämrar magnesiumupptaget i tarmen.

  Det är svårt att upptäcka magnesiumbrist, därför att det inte finns några symtom som vi vet om som kan kopplas med magnesiumbrist. Utan det är först när magnesium kommer till låga nivåer och rubbar balansen på elektrolyter så som kalcium och kalium. Därför är det bra med tidig upptäckt av magnesiumbrist innan elektrolytrubbningar.

  Symtom som kan tyda på magnesiumbrist är:

  • Trötthet
  • Depression
  • Förvirring
  • Muskelkramper

  Vad innebär ett högt magnesiumvärde?

  Höga magnesiumvärden är väldigt sällsynt. Lätt förhöjda värden bedöms som normala. Väldig höga värden kan vara genetiskt orsakat eller pga. njursvikt och bör utredas vidare.

  Vad innebär ett lågt magnesiumvärde?

  Låga värden beror oftast på kost som inte innehåller magnesium. Andra orsaker kan vara medicinbiverkningar så som Omeprazol, vattendrivandemedicin.

  Alkohol kan verka som vattendrivande och stoppa magnesiums re-absorption vilket leder till magnesiumbrist. Därför kan det ses hos alkoholmissbrukare.

  Relaterade hälsokontroller

  Extra stora Hälsokollen

  Elit hälsokollen

  Transferrin

  Vad är Transferrin?

  Transferrin har fått namnet då den har som uppgift att transportera järn i blodet. Järn är i behov av ett transportprotein för att kunna transporteras i blodet. Transferrin har också en roll i upptagningen av järn i tarmen. Därför produceras mer transferrin vid järnbrist för att hämta mer järn från tarmen.

  Transferrin analyseras som en del av järn-paketet för att kunna få en bild över järnstatusen i blodet. Transferrin bildas i levern och därför spelar levern en stor roll i järnmetabolismen. Vid leverskador så som alkoholmissbruk kan således leda till minskad transferrin produktion som leder till järnbrist.

  Tranferrin används för att återanvända järn i kroppen. Detta genom att ”hämta” upp järn i mjälten, där röda blodceller bryts ned. Järnet åker vidare tillsammans med transferrin till benmärgen för att producera nya röda blodkroppar och nya hemoglobin.

  Den genetiska sjukdomen hemokromatos som orsakar höga järnvärden i blodet pga gen-fel i HFE-genen, leder till ett fall i tranferrin då kroppen inte har behov av mer järn.

  Vad innebär ett lågt transferrinvärde?

  Lågt värde kan ses vid överskott av järn i blodet. Det är dock viktigt att tolka transferrin med andra värden så som blodvärde för att kunna tolka transferrin rätt.

  Vad innebär ett förhöjt transferrinvärde?

  Beror oftast på järnbrist. Kan även ses vid östrogenbehandling. Det är dock viktigt att tolka transferrin med andra värden så som blodvärde för att kunna tolka tranferrins rätt.

  Relaterade hälsokontroller

  Järnhälsan

  Extra stora hälsokollen

  Njurar  ⬇︎

  Albumin

  Vad är albumin?

  Albumin är ett av de proteinerna i kroppen som har flest funktioner i kroppen som också är viktiga. Albumin är det protein som sköter det osmotiska trycket i kroppen och transporterar ämnen och hormoner så som testosteron och vitaminer.

  Albumin bildas i levern och bryts slutligen ned till aminosyror i kroppen. Vid låga nivåer av albumin betyder det således antingen att produktionen minskat eller att det finns en ”läcka” i systemet. Albumin kan läcka ut genom njurensfiltrationssystem, det betyder att vi kissar ut albumin. Detta tillstånd kallas för proteinuri, ”proteinrikt kiss”.

  Albumin spelar en central roll i vätskebalansen i våra kroppar. Med hjälp av albumin klarar kroppen av att hålla vätskan i blodet och inte i vävnader. Detta gör albumin genom att kontrollera natriumkloridnivåerna (NaCl, salt) som finns i kärlen och utanför. Vid låga albuminvärden, klarar inte kärlen att bibehålla balansen. Då ”läcker” vatten ut från kärlen ut till vävnader och skapar svullnad (ödem).

  Albumin är också en viktig transportör i kroppen. Förutom det så är den viktig för många mediciner som binder sig till albumin. Vid låga albuminvärden kommer dessa mediciner inte kunna ha den önskade effekt. Detta gäller också hormoner och vitaminer som är beroende av albumin.

  Symtom som tyder på låga albuminvärden i kroppen beror således på antingen leversjukdom (minskad produktion) eller njursjukdom (ökad förlust). Dessa symtom kan vara t.ex.

  • Svullnad i buken
  • Polyuri (frekvent urinering)
  • Mörkfärgad urin
  • Ljus avföring
  • Gulsot
  • Övre buksmärtor
  • Illamående och kräkningar

  Vad innebär ett förhöjt albuminvärde?

  Höga värden ses oftast vid dehydrering, dvs väskeförlust. Är man uttorkad pga värme eller träning kan man få höga värden. Kan även ses vid lågt vätskeintag.

  Vad innebär ett lågt albuminvärde?

  Det är svårt att tolka albuminvärdet ensamt. Utan albumin är en led av markörer som kan ge oss en klarare bild över njurstatusen och leverstatusen. Att ha lågt isolerat värde av albumin ger således inte mycket information. Därför är rekommendationen att ta lever- och njurvärde samtidigt.

  Låga värden som kan orsakas av lågproduktion beror på leversjukdomar. Oftast krävs det att sjukdomen är långt gången innan albuminnivåerna sjunket. Detta är oftast levercirros (skrumplever). Andra förbigående leversjukdomar som hepatitis A sällan påverkar albuminvärdet i större grad.

  Den andra orsaken till låga värden är förlust av albumin som sker via njurarna. När njurarna inte längre kan absorbera albumin i urinfiltrationen och albumin ”läcker ut”.

  Malabsorption är också en orsak till förlust. När vi inte har tillräckligt med aminosyror i kroppen. Det kan bero på kost och näringsupptagningen. Patienter som så ledes har tarmsjukdomar kan få låga värden. Ingrepp kan också leda till tillfälligt låga värden så som kirurgi.

  Relaterade hälsokontroller

  Njurhälsan

  Extra stora hälsokollen

  Cystatin C

  Vad är Cystatin C?

  Cystatin C är det bästa sättet att mäta njurfunktionen på. Cystatin C är ett protein som alla celler som har en cellkärna producerar. Därför är cystatin C produktionen oftast konstant. Cystatin är inte beroende av ras, ålder eller muskelmassa. Det endas sättet som cystatin C utsöndras i kroppen är genom njurensfiltrationsystem.

  Cystatin C eller kreatinine?

  Skillnaden mellan Cystatin C och kreatinine är faktorerna som påverkar dessa värden. Då cystatin C finns hos alla celler med cellkärna är värdet ganska konstant. Medans kreatinine har många underliggande faktorer som påverkar, så som ras, muskelmassa men även typ av föda som man intar. Detta gör kreatinine till mer opålitligt prov jämfört med cystatin C.

  Vad innebär ett förhöjt Cystatin C-värde?

  Höga värden beror på nedsatt njurfunktion. Dock kan det också bero på hyperparatyroidism och kortisonbehandling.

  Vad innebär ett lågt Cystatin C värde?

  Låga värden på cystatin C ses mycket sällan.

  Relaterade hälsokontroller

  Njurhälsan

  Extra stora hälsokollen

  eGFR

  Vad är eGFR?

  eGFR står för estimated gromerular filtration rate, uppskattad glomerulär filtrationshastighet. Detta är ett mått för att veta hur väl njurensfunktion är. GFR mäts med hjälp av en ekvation som är beroende antingen av kreatinin eller cystatin C.

  Njurens uppgift är att filtrera blodet. Därför är filtrationshastigheten ett viktigt värde. Om njuren är skadad leder det till sämre filtrationshastighet. Detta kommer orsaka att metaboliter kommer finnas i blodet. Vid höga värden renar njurarna blodet snabbare och har därför renare blod.

  Formeln är beroende av cystatin C och kreatinin. Höga kreatinin och cystatin C värden betyder att njurarna inte filtrerar tillräckligt snabbt. Därför samlas dessa ämnen kvar i blodet och får högre mätvärden. Låga värden betyder bättre filtration och därav bättre njurfunktion. Således kan allt som påverkar cystatin C och kreatinin påverka eGFR värdet och ge fel värden.

  Vad innebär ett lågt eGFR värde?

  Lågt eGFR betyder att man har en sämre njurfunktion och behöver utredas vidare. Detta kan bero på diabetes, högt blodtryck eller cystnjure. Det finns många sjukdomar som kan skada njuren.

  Då kreatinin påverkas av muskelmassa och ras, kan personer med mycket muskelmassa ha felvärden då kreatinin kommer vara högt. Därför ger cystatin C en bättre njurstatus.

  Relaterade hälsokontroller

  Njurhälsan

  Extra stora hälsokollen

  Fosfat

  Vad är Fosfat?

  Fosfat är joniserade formen av fosfor. Fosfat binder sig oftast med kalcium och bildar kalciumfosfat som är ett typ av salt. Fosfat finns i ben och tänder. Därför är det förståeligt att tillräckliga nivåer av fosfat i plasma viktigt för benen ”skelettet”. Fosfat är också viktigt för att bygga DNA molekyler och används som energi i cellerna.

  Fosfat nivåerna kontrolleras av bisköldkörtlarna, vitamin D och njurfunktionen. Vitamin D uppmanar njurarna att återuppta fosfat från urinen samt att öka fosfatabsorptionen i tarmarna. Därför kan det vara bra att mäta fosfat tillsammans med Vitamin D.

  Bisköldkörteln producerar PTH (parathyroid hormon). Detta hormon har en tvärtom effekt jämfört med Vitamin D. PTH sänker fosfatnivåerna i plasma, detta genom att hämma återupptagning av fosfat i njurarna.

  Njurarna har enligt ovan därför en viktig funktion i fosfat-balansen i kroppen. Därför är det viktigt med bra njurarna som kan hjälpa kroppen att skölja ut fosfat när nivåerna stiger, men också återuppta fosfat när nivåerna sjunker. Nedsatt njurfunktion leder således till sämre fosfatbalans i plasma.

  Fosfat finns på en mängd olika platser i kroppen och är en viktig beståndsdel i bl.a. skelett, DNA-molekyler och för cellernas energiproduktion och signalering. Nivån i plasma styrs främst av aktiverat D-vitamin, bisköldkörtelhormon och tillväxtfaktorer.

  Vad innebär ett förhöjt fosfatvärde?

  Höga fosfat värden kan ses vid vissa tillstånd.

  • Nedsatt njurfunktion (läs ovan)
  • Hyperthyreos (överaktiv sköldkörtel)
  • Hypoprathyrodism (underaktiv bisköldkörtel). Då minskar PTH och detta ökar fosfat
  • Tumörsjukdomar
  • D-vitamin intox
  • Andra orsaker kan vara trauma
  • Läkemedel

  Vad innebär ett lågt fosfatvärde?

  Låga fosfat nivåer kan ses vid:

  • D-vitaminbrist
  • Hyperparathyroidism (överaktiv bisköldkörtel). Då ökas PTH och sänker fosfatnivåerna (läs ovan)
  • Alkoholöverkonsumtion
  • Svält, malabsorption och minskat intag av fosfat i kosten.
  • Läkemedel

  Daglig rekommenderat intag (DRI)

  Spädbarn 6-11 månader     420 milligram

  Barn 1-5 år   470 milligram

  Barn 6-9 år   540 milligram

  Barn, tonåringar och vuxna 10-20 år       700 milligram

  Vuxna           600 milligram

  Gravida         700 milligram

  Ammande     900 milligram

  Relaterade hälsokontroller

  Njurhälsan

  Extra stora hälsokollen

  Kalcium

  Vad är kalcium?

  Kalcium har många viktiga roller i kroppen. Därför är en normal kalciumnivå i blodet viktigt. Kalcium är viktigt för tänder och skelett. Kalcium binder sig då till fosfat och stärker skelett och tänder. Kalcium är också viktigt för musklerna, genom att styra signalerna i musklerna så att vi kan skapa en muskelkontraktion (spänna musklerna).

  Kalcium är också viktigt för celldelning och för nerverna i kroppen. Likt musklerna styr kalcium detta genom att delta i signaleringen. Kalcium har också en viktig roll i koagulering av blodet (stoppa blödningar).

  Då kalcium har så många viktiga roller, så är nivån i blodet strikt reglerat av olika hormoner i kroppen. Ca 99% av kalcium finns i skelettet oftast bundet till andra mineraler och är så ledes i sin ”mätta form”. Resterande 1% finns i blodet obundet ”joniserat kalcium”.

  Hur regleras kalciumnivåerna i kroppen:

  Vitamin D spelar en central roll i kalciumbalansen. När nivåerna av kalcium sjunker, ökar vitamin D absorptionen av kalcium i tarmarna, samt ökar återupptagning i njurarna så att balansen kan återupptas.

  PTH (parathyroid hormon) som produceras av bisköldkörteln ökar även kalciumupptagning. Detta genom att bryta ned skelettet och utvinna kalcium. Samt likt vitamin D, öka njurens återupptagning av kalcium.

  Calcitonin som också produceras av bisköldkörteln, minskar nivåerna av kalcium genom att öka kalciumnivåerna i urinen. Samt genom att stoppa bennedbrytning. Calcitonin ser också till att absorptionen från tarmarna minskar. Som du kanske märker så har njuren också en viktig funktion i denna balans. Har man nedsatt njurfunktion kan det således leda till rubbningar i balansen.

  Vad är joniserat kalcium?

  Joniserat kalcium är fritt kalcium som är obundet i blodet. Det är också joniserat kalcium som är den aktiva formen av kalcium. Rubbningar i joniserat kalcium kan ha stora konsekvenser och i värsta fall leda till hjärtstopp.

  Symtom som kan tyda på kalciumrubbningar

  • Takykardi – snabb puls
  • Trötthet
  • Muskelsvaghet
  • Depression, psykos och konfusion
  • Illamående
  • Obstipation (förstoppning)
  • Polyuri
  • Törst
  • Njursten
  • Krypningar, stickningar
  • Parestesier kring munnen, i tungan, fingrar och fötter
  • Generell muskelvärk
  • Kramper i händer, armar och ev ben och rygg

  Vad innebär ett högt kalciumvärde?

  Hyperkalcemi innebär höga kalciumvärden. Det kan bero på olika orsaker men det är två orsaker som är de vanligaste. Hyperparathyroidism är den vanligaste orsaken. Detta är ett tillstånd där bisköldkörteln producerar höga nivåer av PTH (läs ovan). Den vanligaste orsaken till denna överaktivitet är den godartad tumör. Den andra orsaken är cancer, detta beror oftast på att tumören producerar kalcium eller att den sprider sig till skelettet och bryter ned skelettet och utsöndrar kalcium.

  Andra sjukdomar som också kan leda till högre nivåer av kalcium kan vara så som sarkidos, höga nivåer av vitamin D och hyperthyreos.

  Vad innebär ett lågt kalciumvärde?

  Hypokalcemi innebär att man har låga kalciumvärden. Det beror oftast på att man har låga nivåer av albumin som kan bero på leversjukdom. D-vitaminbrist leder till låga nivåer då vitamin D ökar absorptionen av kalcium. En annan vanlig orsak är hypoparathyridism (underaktiv bisköldkörtel). Då produceras låga nivåer av PTH och likt vitamin D, minskar det absorptionen.

  Den dagliga rekommenderad dosen

  Livsmedelverket dagliga rekommenderade dos är:

  Spädbarn 6-11 månader     540 milligram

  Barn 1-5 år   600 milligram

  Barn 6-9 år   700 milligram

  Barn, tonåringar 10-17 år   900 milligram

  Vuxna           800 milligram

  Gravida och ammande       900 milligram

  Relaterade hälsokontroller

  Njurhälsan

  Extra stora hälsokollen

  Kalium

  Vad är Kalium?

  Kalium spelar en central i kroppens signalering. De främsta två uppgifterna kalium har är att bibehålla vätskebalansen samt kommunikation mellan celler, muskler och nerver. Därför är det viktigt med kaliumbalansen i kroppen. Stiger eller sjunker kalium så kan det leda till stora konsekvenser, i värsta fall hjärtstopp.

  Tillsamman med natrium reglerar kalium kroppen saltbalans. Genom olika proteiner så skjuts kalium intracellulärt samtidig som natrium tar sig ur cellen. Kalium är också den mineral som styr hjärtats signaler och hjälper hjärtat att hålla en regelbunden rytm.

  Den största regleringen av kalium sker genom matintag, det vill säga absorption från tarmarna. Det andra sättet som kalium regleras på är via njurarna. Med hjälp av hormonet aldosteron (produceras i binjurarna) kan kroppen signalera till njurarna att återuppta kalium eller eliminera den. Njurarna har alltid en viktig roll i all elektrolytbalans. Därför är en normal njurfunktion viktig för saltbalansen i kroppen.

  Symtom som kan tyda på kaliumrubbning

  • Allmän svaghet
  • Trötthet
  • Apati
  • Illamående
  • Obstipation (förstoppning)
  • Muskelsvaghet
  • Konfusion
  • Oro

  Vad innebär ett högt kaliumvärde?

  Ett högt kalium kan vara orsakat av olika tillstånd. Nivåerna på kalium bestämmer hur allvarliga konsekvenserna kan var. Väldigt höga nivåer leder till hjärtstopp medan mindre höga nivåer behöver in ha någon betydelse.

  Orsakerna bakom hyperkalemi (höga kaliumvärden) är många. Den vanligaste orsaken är nedsatt njurfunktion. Då kroppen inte filtrerar sig själv tillräckligt vid njursvikt. Andra orsaker är högt intag av kalium, en typisk orsak är t.ex. bananer. Denna frukt är rik på kalium och högt intag leder till njurarna inte hinner filtrera blodet och nivån ökar tillfälligt.

  Andra orsaker kan vara:

  • Läkemedel
  • Aldosteronbrist
  • Uttorkning

  Vad beror Kaliumbrist på?

  Hypokalemi (låga kaliumvärden) likt hyperkalemi är det nivåerna som bestämmer konsekvenserna. Lätt låga nivåer behöver inte ha någon betydelse. Medan väldigt låga värden kan leda till förlamning.

  Diuretika så som Furix och Impugan (vattendrivande läkemedel) leder till kaliumförluster. Detta gör de genom att öka kaliumkoncentrationen i urinen. Därför är det viktigt att kontrollera kalium när du behandlas med diuretika.

  Diarréer så som vid magsjuka kan leda till stora kaliumförluster. Även kräkningar kan minska kaliumnivåerna i blodet. Lakritsintag kan leda till hypokalemi. Därför får man inte överdriva med lakritsintaget.

  Vad är det rekommenderade dagsintaget av kalium?

  Det rekommenderade dagsintaget (RDI) skiljer sig mellan olika åldersgrupper:

  • Spädbarn6-11 månader: 1,1 g
  • Barn 12-23 månader: 1,4 g
  • Barn 2-5 år: 1,8 g
  • Barn 6-9 år: 2,0 g
  • Flickor 10-13 år: 2,9 g
  • Pojkar 10-13 år: 3,3 g
  • Kvinnor och flickor över 14 år: 3,1 g
  • Män och pojkar över 14 år: 3,5 g
  • Gravida och ammande: 3,1 g

  Relaterade hälsokontroller

  Njurhälsan

  Extra stora hälsokollen

  Klorid

  Vad är klorid?

  Klorid förknippas ofta med natrium då de tillsammans bildar bordssaltet ”natriumklorid”. Klorid är likt andra elektrolyter viktig i vätskebalansen i kroppen. Med hjälp av natrium kan båda styra hur mycket vätska vi ska behålla i cellen eller utanför.

  Klorid behövs också för pH-balansen i kroppen. Klorid binder sig då med väte och bildar vätekloridgasen. En annan viktig bindning med väte sker i magsäcken. Där skapar klorid och väte, magsyra. Magsyran har lågt pH-värde (surt) och är en del av matsmältningen.

  Vad innebär ett förhöjt kloridvärde?

  Höga kloridnivåer kan orsakas av många olika tillstånd. Det mest vanliga är vätskebrist eller förlust av vätska som i sin tur ökar koncentrationen av klorid. Det kan t.ex. vara uttorkning som orsakas av ökad urinmängd eller minskat vätskeintag.

  Njuren spelar alltid en central roll i elektrolytbalansen. Därför är njursjukdomar en viktig del vid analys av elektrolyter.

  Vad innebär ett lågt kloridvärde?

  Orsakerna till kloridförluster kan vara många. De flesta är ovanliga. Men typiska anledningar kan vara kräkningar, stomier och intensiva svettningar. Läkemedel kan även påverka kloridnivåerna, så som Thiazid. Hjärtsvikt och överhydrering leder till utspädning av klorid elektrolyten och sänker kloridvärdet.

  Relaterade hälsokontroller

  Njurhälsan

  Extra stora hälsokollen

  Kreatinin

  Vad är kreatinin?

  Kreatinin används för att mäta njurfunktionen hos individer. Kreatinin i sig är en avfallsprodukt som kommer från musklerna. Kreatinin filtreras alltid via njurarna, därför är det ett enkelt sätt att mäta njurfunktionen på.

  Kreatinin är således beroende av muskelmassa. Människor med mindre muskelmassa kommer således att bilda mindre kreatinin. Medan människor med stor muskelmassa kommer att bilda mer kreatinin.

  Det finns andra sätt att mäta njurfunktionen på som t.ex. Cystatin C. Det har visat sig att kreatinin kan variera från ålder, kroppsmassa, muskelmassa och kön.

  Vad innebär ett högt kreatininvärde?

  Höga kreatininvärden är ett varningstecken och tyder på njursjukdom så som njursvikt. Detta innebär att njurarna inte har samma funktion som de bör. Det visar att njurarna inte filtrerar blodet som de ska.

  Detta kan ber på många orsaker, så som att personen har en stor muskelmassa eller uttorkad. Det krävs dock att man undersöker detta vidare för att kunna fastställa orsaken.

  Andra orsaker kan vara

  • Blockering av urinvägarna (förstorad prostat)
  • Njursten
  • Inflammation i njurarna
  • Läkemedelsbiverkan
  • Njurartärstenos (blockering av njurärtaren)
  • Konsumtion av kött
  • Kosttillskott som innehåller kreatinin
  • Hårdträning innan provtagning (mer avfallsprodukter)

  Vad innebär ett lågt kreatininvärde?

  De låga kreatininvärden betyder inte mycket kliniskt. Då det oftast pekar på välfungerande njurar. Detta kan även bero på graviditet och liten muskelmassa (mindre avfallsprodukter).

  Relaterade hälsokontroller

  Njurhälsan

  Extra stora hälsokollen

  Natrium

  Vad är Natrium?

  Natrium är en av elektrolyterna i kroppen som vi mäter med hjälp av ett enkelt blodprov. Natrium spelar en central roll tillsammans med de andra elektrolyterna i kroppen för att kontrollera vätskebalansen. Samtidigt har natrium en viktig roll i signaleringen i kroppens nerver.

  Natrium filtreras via njurarna och därför är njurfunktionen viktig för att kunna hålla saltbalansen. Vi får i oss natrium genom bordssaltet som innehåller natriumklorid.

  Det är känt sedan tidigare att högt natrium intag kan leda till högt blodtryck. Detta beror på att natrium drar åt sig vätska. Mer vätska innebär högre belastning på hjärtat och därav ökar blodtrycket.

  Symtom som kan tyda på natriumrubbningar kan vara:

  • Snabbt påkommen förvirring
  • Kramper
  • Ostadighet
  • Förvirring
  • Illamående och kräkningar
  • Muskelsvaghet
  • Torra slemhinnor

  Vad är ett högt natriumvärde (Hypernatremi)?

  Hypernatremi betyder att natriumnivån är för höga i blodet. Detta kan bero på olika orsaker. Vanligast orsaken är minskad mängd vätska i kroppen. Det kan bero på t.ex. läkemedel som är vattendrivande. Lätt förhöjda natriumvärden har ingen stor betydelse. Dock har väldigt höga värden större klinisk betydelse.

  Vad är ett lågt natriumvärde (Hyponatremi)?

  Hyponatremi betyder att natriumnivån är låg. Detta beror oftast på att man dricker mycket vätska som leder till utspädning. Diarréer, kräkning och svettning kan även leda till natriumförlust. Mediciner kan även orsaka natriumrubbningar. Natriumnivåer som något lägre än referensvärdena har oftast ingen klinisk betydelse.

  Vad är det rekommenderade dagsbehovet av natrium?

  Enligt livsmedelsverket bör man inte överstiga 2,4 mg natrium per dag. Då risken för högt blodtryck ökar med större intag.

  Relaterade hälsokontroller

  Njurhälsan

  Extra stora hälsokollen