Basala Hälsokollen

I basala hälsokollen analyseras grundläggande hälsomarkörer. Här kontrolleras de vanligaste sjukdomarna som t.ex. blodbrist, höga kolesterolvärden och sköldkörtelrubbningar. Totalt kontrolleras 28 hälsomarkörer samt vikt, längd och blodtryck.

595 kr

Detta ingår

I basala hälsokollen analyseras grundläggande hälsomarkörer. Här kontrolleras de vanligaste sjukdomarna som t.ex. blodbrist, höga kolesterolvärden och sköldkörtelrubbningar. Totalt kontrolleras 28 hälsomarkörer samt vikt, längd och blodtryck.

 • Kolesterolvärden (HDL, LDL, Triglycerider, T-kolesterol och HDL/LDL-kvot)
  Vi tittar fördjupande på kolesterolet och analyserar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Sköldkörtelhormoner (TSH och T4)
  Här upptäcker vi om det finns sköldkörtelrubbningar.
 • Blodstatus (Hb, MCV, MCH, MCHC, Ery, EVF)
  Fördjupning i blodstatusen kan visa tecken på blodsjukdomar så som blodbrist.
 • B-celler (Leukocyter, neutrofiler, lymfocyter, monocyter, eosinofiler, basofiler)
  Här ser vi hur immunförsvaret fungerar. Här kan vi upptäcka t.ex. nedsatt immunförsvar.
 • Njurvärden och elektrolyter (kreatinin, eGFR, natrium, kalium)
  Vi tittar på hur elektrolytbalansen är i kroppen och analyserar njurfunktionen.
 • Levervärden (ALAT och ASAT)
  Leverskada kan identifieras med hjälp av dessa två värden.
 • Glukos (blodsocker)
  Mätning av faste blodsocker kan upptäcka diabetes.
 • Järn
  Mäter järnnivån i blodet vid provtagning tillfället. Kan ge indikation på järnbrist.

Är du osäker på vilket paket som passar dig? Ring oss eller kom förbi mottagningen så hjälper vi dig.

Basala Hälsokollen

I basala hälsokollen analyseras grundläggande hälsomarkörer. Här kontrolleras de vanligaste sjukdomarna som t.ex. blodbrist, höga kolesterolvärden och sköldkörtelrubbningar. Totalt kontrolleras 28 hälsomarkörer samt vikt, längd och blodtryck.

595 kr

Detta ingår

I basala hälsokollen analyseras grundläggande hälsomarkörer. Här kontrolleras de vanligaste sjukdomarna som t.ex. blodbrist, höga kolesterolvärden och sköldkörtelrubbningar. Totalt kontrolleras 28 hälsomarkörer samt vikt, längd och blodtryck.

 • Kolesterolvärden (HDL, LDL, Triglycerider, T-kolesterol och HDL/LDL-kvot)
  Vi tittar fördjupande på kolesterolet och analyserar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Sköldkörtelhormoner (TSH och T4)
  Här upptäcker vi om det finns sköldkörtelrubbningar.
 • Blodstatus (Hb, MCV, MCH, MCHC, Ery, EVF)
  Fördjupning i blodstatusen kan visa tecken på blodsjukdomar så som blodbrist.
 • B-celler (Leukocyter, neutrofiler, lymfocyter, monocyter, eosinofiler, basofiler)
  Här ser vi hur immunförsvaret fungerar. Här kan vi upptäcka t.ex. nedsatt immunförsvar.
 • Njurvärden och elektrolyter (kreatinin, eGFR, natrium, kalium)
  Vi tittar på hur elektrolytbalansen är i kroppen och analyserar njurfunktionen.
 • Levervärden (ALAT och ASAT)
  Leverskada kan identifieras med hjälp av dessa två värden.
 • Glukos (blodsocker)
  Mätning av faste blodsocker kan upptäcka diabetes.
 • Järn
  Mäter järnnivån i blodet vid provtagning tillfället. Kan ge indikation på järnbrist.

Är du osäker på vilket paket som passar dig? Ring oss eller kom förbi mottagningen så hjälper vi dig.