Blodhälsan

I blodhalsan analyseras blodstatus och B-celler. Dessa värden visar ”kvalitén” på de röda blodcellerna som transporterar syre i kroppen. Alltifrån koncentration, storlek och blodbrist.

B-celler är immunförsvaret, här analyserar vi alla celler som ingår i immunförsvaret. Vi kan upptäcka immunbrist samt leukemier och andra sjukdomar.

295 kr

Detta ingår

I blodhälsan analyseras blodstatus och B-celler. Dessa värden visar ”kvalitén” på de röda blodcellerna som transporterar syre i kroppen. Alltifrån koncentration, storlek och blodbrist.

B-celler är immunförsvaret, här analyserar vi alla celler som ingår i immunförsvaret. Vi kan upptäcka immunbrist samt leukemier och andra sjukdomar.

Värden som analysera:

 • Hemoglobin (Hb)
 • MCV
 • MCH
 • MCHC
 • EVF
 • Erytrocyter
 • Trombocyter (blodplättar)
 • Leukocyter
 • Neutrofiler
 • Lymfocyter
 • Basofiler
 • Eosinofiler
 • Monocyter

13 hälsomarkörer

Blodhälsan

I blodhalsan analyseras blodstatus och B-celler. Dessa värden visar ”kvalitén” på de röda blodcellerna som transporterar syre i kroppen. Alltifrån koncentration, storlek och blodbrist.

B-celler är immunförsvaret, här analyserar vi alla celler som ingår i immunförsvaret. Vi kan upptäcka immunbrist samt leukemier och andra sjukdomar.

295 kr

Detta ingår

I blodhälsan analyseras blodstatus och B-celler. Dessa värden visar ”kvalitén” på de röda blodcellerna som transporterar syre i kroppen. Alltifrån koncentration, storlek och blodbrist.

B-celler är immunförsvaret, här analyserar vi alla celler som ingår i immunförsvaret. Vi kan upptäcka immunbrist samt leukemier och andra sjukdomar.

Värden som analysera:

 • Hemoglobin (Hb)
 • MCV
 • MCH
 • MCHC
 • EVF
 • Erytrocyter
 • Trombocyter (blodplättar)
 • Leukocyter
 • Neutrofiler
 • Lymfocyter
 • Basofiler
 • Eosinofiler
 • Monocyter

13 hälsomarkörer