Diabetes – Bukspottskörteln

Bukspottskörtelnsfunktion spelar en centralroll i diabetessjukdomen. Insulin produceras av bukspottskörteln, därför går det att urskilja vilken typ av diabetes som patienten har beroende på om det producerar insulin eller inte.

Faste blodsocker visar hur kroppen hanterar glukosbalansen under fasta.
Ett långtidsblodsocker visar ett genomsnitt på hur kroppen har hanterat glukosen senaste 2-3 månader.

495 kr

Detta ingår

Bukspottskörtelnsfunktion spelar en centralroll i diabetessjukdomen. Insulin produceras av bukspottskörteln, därför går det att urskilja vilken typ av diabetes som patienten har beroende på om det producerar insulin eller inte.

Faste blodsocker visar hur kroppen hanterar glukosbalansen under fasta.
Ett långtidsblodsocker visar ett genomsnitt på hur kroppen har hanterat glukosen senaste 2-3 månader.

Värden som analyseras:

  • Glukos
  • HbA1c
  • C-peptid

3 hälsomarkörer

Diabetes – Bukspottskörteln

Bukspottskörtelnsfunktion spelar en centralroll i diabetessjukdomen. Insulin produceras av bukspottskörteln, därför går det att urskilja vilken typ av diabetes som patienten har beroende på om det producerar insulin eller inte.

Faste blodsocker visar hur kroppen hanterar glukosbalansen under fasta.
Ett långtidsblodsocker visar ett genomsnitt på hur kroppen har hanterat glukosen senaste 2-3 månader.

495 kr

Detta ingår

Bukspottskörtelnsfunktion spelar en centralroll i diabetessjukdomen. Insulin produceras av bukspottskörteln, därför går det att urskilja vilken typ av diabetes som patienten har beroende på om det producerar insulin eller inte.

Faste blodsocker visar hur kroppen hanterar glukosbalansen under fasta.
Ett långtidsblodsocker visar ett genomsnitt på hur kroppen har hanterat glukosen senaste 2-3 månader.

Värden som analyseras:

  • Glukos
  • HbA1c
  • C-peptid

3 hälsomarkörer