Elit Hälsokollen

Elit hälsokollen är för dig som tränar. Här tittar vi på belastningen på hjärtat, tillväxthormoner och kortisol. Samt alla andra organ som nämns nedan. Totalt kontrolleras upp till 50 hälsomarkörer samt vikt, längd och blodtryck.

2295 kr

Detta ingår

Elit hälsokollen är för dig som tränar. Här tittar vi på belastningen på hjärtat, tillväxthormoner och kortisol. Samt alla andra organ som nämns nedan. Totalt kontrolleras upp till 50 hälsomarkörer samt vikt, längd och blodtryck.

 • Kolesterolvärden (HDL, LDL, Triglycerider, T-kolesterol och HDL/LDL-kvot, ApoA1, ApoB och ApoA1/ApoB kvot)
  Här genomgår vi alla kolesterolvärden och kan granska din livsstil samt upptäcka riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.
 • NT-proBNP
  Detta peptid mäter belastningen på kammaren. Värdet kan visa om det finns någon belastning på hjärtat.
 • Kortisol
  Stresshormonet kortisol visar om det finns någon inflammation i kroppen.
 • IGF-1
  Ett av tillväxthormonerna, här når man toppen vid puberteten. Tillväxthormon behövs för att växa.
 • Sköldkörtelhormoner (TSH, och T4. Till kvinnor ingår T3)
  Här upptäcker vi om det finns sköldkörtelrubbningar. Här kan vi upptäcka sjukdom tidigare.
 • Blodstatus (Hb, MCV, MCH, MCHC, Ery, EVF)
  Fördjupning i blodstatusen kan visa tecken på blodsjukdomar så som blodbrist.
 • B-celler (Leukocyter, neutrofiler, lymfocyter, monocyter, eosinofiler, basofiler)
  Här ser vi hur immunförsvaret fungerar. Här kan vi upptäcka t.ex. nedsatt immunförsvar.
 • Njurvärden och elektrolyter (kreatinin, eGFR, natrium, kalium, kalcium, klorid, fosfat, albumin och cystatin-C)
  Vi tittar på hur elektrolytbalansen är i kroppen och analyserar njurfunktionen mer djupgående. Här ingår alla elektrolyter.
 • Levervärden (ALAT, ASAT, GGT, och ALP)
  Djupgående genomgång av leverns parameter. Här upptäcker vi allt från hepatitskada till gallstas.
 • Diabetes – (glukos, HbA1c, C-peptid)
  Mätning av faste blodsocker och långtidsblodsockret. Här upptäcker vi diabetes och kan följa behandling. C-peptid visa och bukspottskörteln producerar insulin.
 • Järn och ferritin
  Vi mäter järnnivåerna i blodet vid provtagning samt järndepåerna. Här upptäcker vi järnbrist.
 • Vitaminer och mineraler (Vitamin-D, folsyra, B12 kobalamin, magnesium)
  Mer djupgående genomgång av vitaminvärdena i kroppen.
 • Testosteron (för alla män)
  Här mäter vi det manliga hormonet som oftast är översett i sjukvården.
 • Inflammation – CRP
  CRP kan upptäcka infektioner och inflammationer i kroppen.

Elit Hälsokollen

Elit hälsokollen är för dig som tränar. Här tittar vi på belastningen på hjärtat, tillväxthormoner och kortisol. Samt alla andra organ som nämns nedan. Totalt kontrolleras upp till 50 hälsomarkörer samt vikt, längd och blodtryck.

2295 kr

Detta ingår

Elit hälsokollen är för dig som tränar. Här tittar vi på belastningen på hjärtat, tillväxthormoner och kortisol. Samt alla andra organ som nämns nedan. Totalt kontrolleras upp till 50 hälsomarkörer samt vikt, längd och blodtryck.

 • Kolesterolvärden (HDL, LDL, Triglycerider, T-kolesterol och HDL/LDL-kvot, ApoA1, ApoB och ApoA1/ApoB kvot)
  Här genomgår vi alla kolesterolvärden och kan granska din livsstil samt upptäcka riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.
 • NT-proBNP
  Detta peptid mäter belastningen på kammaren. Värdet kan visa om det finns någon belastning på hjärtat.
 • Kortisol
  Stresshormonet kortisol visar om det finns någon inflammation i kroppen.
 • IGF-1
  Ett av tillväxthormonerna, här når man toppen vid puberteten. Tillväxthormon behövs för att växa.
 • Sköldkörtelhormoner (TSH, och T4. Till kvinnor ingår T3)
  Här upptäcker vi om det finns sköldkörtelrubbningar. Här kan vi upptäcka sjukdom tidigare.
 • Blodstatus (Hb, MCV, MCH, MCHC, Ery, EVF)
  Fördjupning i blodstatusen kan visa tecken på blodsjukdomar så som blodbrist.
 • B-celler (Leukocyter, neutrofiler, lymfocyter, monocyter, eosinofiler, basofiler)
  Här ser vi hur immunförsvaret fungerar. Här kan vi upptäcka t.ex. nedsatt immunförsvar.
 • Njurvärden och elektrolyter (kreatinin, eGFR, natrium, kalium, kalcium, klorid, fosfat, albumin och cystatin-C)
  Vi tittar på hur elektrolytbalansen är i kroppen och analyserar njurfunktionen mer djupgående. Här ingår alla elektrolyter.
 • Levervärden (ALAT, ASAT, GGT, och ALP)
  Djupgående genomgång av leverns parameter. Här upptäcker vi allt från hepatitskada till gallstas.
 • Diabetes – (glukos, HbA1c, C-peptid)
  Mätning av faste blodsocker och långtidsblodsockret. Här upptäcker vi diabetes och kan följa behandling. C-peptid visa och bukspottskörteln producerar insulin.
 • Järn och ferritin
  Vi mäter järnnivåerna i blodet vid provtagning samt järndepåerna. Här upptäcker vi järnbrist.
 • Vitaminer och mineraler (Vitamin-D, folsyra, B12 kobalamin, magnesium)
  Mer djupgående genomgång av vitaminvärdena i kroppen.
 • Testosteron (för alla män)
  Här mäter vi det manliga hormonet som oftast är översett i sjukvården.
 • Inflammation – CRP
  CRP kan upptäcka infektioner och inflammationer i kroppen.