Hjärt- och kärlhälsan

Vi analyserar kolesterolet i kroppen och där ingår mer precisa analyser så som ApoA1 och ApoB. Med hjälp av kolesterolvärdena kan man förutse risker för framtida hjärt- och kärlsjukdomar så som hjärtinfarkt, stroke och blodproppar.

395 kr

Detta ingår

Vi analyserar kolesterolet i kroppen och där ingår mer precisa analyser så som ApoA1 och ApoB. Med hjälp av kolesterolvärdena kan man förutse risker för framtida hjärt- och kärlsjukdomar så som hjärtinfarkt, stroke och blodproppar.

Värden som analyseras:

 • HDL
 • LDL
 • TG
 • Total kolesterol
 • HDL/LDL kvot
 • Apo A1
 • Apo B
 • Apo A1/Apo B kvot

8 hälsomarkörer

Hjärt- och kärlhälsan

Vi analyserar kolesterolet i kroppen och där ingår mer precisa analyser så som ApoA1 och ApoB. Med hjälp av kolesterolvärdena kan man förutse risker för framtida hjärt- och kärlsjukdomar så som hjärtinfarkt, stroke och blodproppar.

395 kr

Detta ingår

Vi analyserar kolesterolet i kroppen och där ingår mer precisa analyser så som ApoA1 och ApoB. Med hjälp av kolesterolvärdena kan man förutse risker för framtida hjärt- och kärlsjukdomar så som hjärtinfarkt, stroke och blodproppar.

Värden som analyseras:

 • HDL
 • LDL
 • TG
 • Total kolesterol
 • HDL/LDL kvot
 • Apo A1
 • Apo B
 • Apo A1/Apo B kvot

8 hälsomarkörer