Leverhälsan

I leverhälsan ingår blodvärden som är relaterade till levern. Här tittar vi djupare på leverns funktion. Här kan vi upptäcka sjukdomar som t.ex. gallstas, gulsot och hepatit.

Levern bryter ned toxiner, alkohol och mediciner.

455 kr

Detta ingår

I leverhälsan ingår blodvärden som är relaterade till levern. Här tittar vi djupare på leverns funktion. Här kan vi upptäcka sjukdomar som t.ex. gallstas, gulsot och hepatit.

Levern bryter ned toxiner, alkohol och mediciner.

Värden som analyseras är:

  • GGT
  • ASAT
  • ALAT
  • ALP
  • Bilirubin

5 hälsomarkörer

Leverhälsan

I leverhälsan ingår blodvärden som är relaterade till levern. Här tittar vi djupare på leverns funktion. Här kan vi upptäcka sjukdomar som t.ex. gallstas, gulsot och hepatit.

Levern bryter ned toxiner, alkohol och mediciner.

455 kr

Detta ingår

I leverhälsan ingår blodvärden som är relaterade till levern. Här tittar vi djupare på leverns funktion. Här kan vi upptäcka sjukdomar som t.ex. gallstas, gulsot och hepatit.

Levern bryter ned toxiner, alkohol och mediciner.

Värden som analyseras är:

  • GGT
  • ASAT
  • ALAT
  • ALP
  • Bilirubin

5 hälsomarkörer