Mellan Hälsokollen

I mellan hälsokollen ingår allt från basala hälsokollen. Här tittar vi mer fördjupande på sköldkörteln, njurarna och blodsockervärden. I mellan kollen analyserar vi PSA för män mellan 50-75år. Totalt kontrolleras 32 hälsomarkörer samt vikt, längd och blodtryck.

895 kr

Detta ingår

I mellan hälsokollen ingår allt från basala hälsokollen. Här tittar vi mer fördjupande på sköldkörteln, njurarna och blodsockervärden. I mellan kollen analyserar vi PSA för män mellan 50-75år. Totalt kontrolleras 32 hälsomarkörer samt vikt, längd och blodtryck.

 • Kolesterolvärden (HDL, LDL, Triglycerider, T-kolesterol och HDL/LDL-kvot)
  Vi tittar fördjupande på kolesterolet och analyserar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Sköldkörtelhormoner (TSH, och T4. Till kvinnor ingår T3)
  Här upptäcker vi om det finns sköldkörtelrubbningar. Här kan vi upptäcka sjukdom tidigare.
 • Blodstatus (Hb, MCV, MCH, MCHC, Ery, EVF)
  Fördjupning i blodstatusen kan visa tecken på blodsjukdomar så som blodbrist.
 • B-celler (Leukocyter, neutrofiler, lymfocyter, monocyter, eosinofiler, basofiler)
  Här ser vi hur immunförsvaret fungerar. Här kan vi upptäcka t.ex. nedsatt immunförsvar.
 • Njurvärden och elektrolyter (kreatinin, eGFR, natrium, kalium och kalcium)
  Vi tittar på hur elektrolytbalansen är i kroppen och analyserar njurfunktionen mer djupgående.
 • Levervärden (ALAT och ASAT)
  Leverskada kan identifieras med hjälp av dessa två värden.
 • Diabetes – (glukos och HbA1c)
  Mätning av faste blodsocker och långtidsblodsockret. Här upptäcker vi diabetes och kan följa behandling.
 • Järn och magnesium
  Mäter järnnivån i blodet och magnesium. Vi kan upptäcka järnbrist och magnesiumbrist.
 • PSA (för män mellan 50-75år åldern)
  Här kan vi upptäcka prostatacancer.

Är du osäker på vilket paket som passar dig? Ring oss eller kom förbi mottagningen så hjälper vi dig.

Mellan Hälsokollen

I mellan hälsokollen ingår allt från basala hälsokollen. Här tittar vi mer fördjupande på sköldkörteln, njurarna och blodsockervärden. I mellan kollen analyserar vi PSA för män mellan 50-75år. Totalt kontrolleras 32 hälsomarkörer samt vikt, längd och blodtryck.

895 kr

Detta ingår

I mellan hälsokollen ingår allt från basala hälsokollen. Här tittar vi mer fördjupande på sköldkörteln, njurarna och blodsockervärden. I mellan kollen analyserar vi PSA för män mellan 50-75år. Totalt kontrolleras 32 hälsomarkörer samt vikt, längd och blodtryck.

 • Kolesterolvärden (HDL, LDL, Triglycerider, T-kolesterol och HDL/LDL-kvot)
  Vi tittar fördjupande på kolesterolet och analyserar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Sköldkörtelhormoner (TSH, och T4. Till kvinnor ingår T3)
  Här upptäcker vi om det finns sköldkörtelrubbningar. Här kan vi upptäcka sjukdom tidigare.
 • Blodstatus (Hb, MCV, MCH, MCHC, Ery, EVF)
  Fördjupning i blodstatusen kan visa tecken på blodsjukdomar så som blodbrist.
 • B-celler (Leukocyter, neutrofiler, lymfocyter, monocyter, eosinofiler, basofiler)
  Här ser vi hur immunförsvaret fungerar. Här kan vi upptäcka t.ex. nedsatt immunförsvar.
 • Njurvärden och elektrolyter (kreatinin, eGFR, natrium, kalium och kalcium)
  Vi tittar på hur elektrolytbalansen är i kroppen och analyserar njurfunktionen mer djupgående.
 • Levervärden (ALAT och ASAT)
  Leverskada kan identifieras med hjälp av dessa två värden.
 • Diabetes – (glukos och HbA1c)
  Mätning av faste blodsocker och långtidsblodsockret. Här upptäcker vi diabetes och kan följa behandling.
 • Järn och magnesium
  Mäter järnnivån i blodet och magnesium. Vi kan upptäcka järnbrist och magnesiumbrist.
 • PSA (för män mellan 50-75år åldern)
  Här kan vi upptäcka prostatacancer.

Är du osäker på vilket paket som passar dig? Ring oss eller kom förbi mottagningen så hjälper vi dig.