Stora Hälsokollen

I stora hälsokollen analyseras alla organ mer djupgående. Vi kontroller testosteron och inflammation. Här dyker vi djupare i kolesterolet, och vitaminerna så som Vitamin D, B12 och folsyra.  Totalt kontrolleras upp till 41 hälsomarkörer samt vikt, längd och blodtryck.

1295 kr

Detta ingår

I stora hälsokollen analyseras alla organ mer djupgående. Vi kontroller testosteron och inflammation. Här dyker vi djupare i kolesterolet, och vitaminerna så som Vitamin D, B12 och folsyra.  Totalt kontrolleras upp till 41 hälsomarkörer samt vikt, längd och blodtryck.

 • Kolesterolvärden (HDL, LDL, Triglycerider, T-kolesterol och HDL/LDL-kvot, ApoA1, ApoB och ApoA1/ApoB kvot)
  Här genomgår vi alla kolesterolvärden och kan granska din livsstil samt upptäcka riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Sköldkörtelhormoner (TSH, och T4. Till kvinnor ingår T3)
  Här upptäcker vi om det finns sköldkörtelrubbningar. Här kan vi upptäcka sjukdom tidigare.
 • Blodstatus (Hb, MCV, MCH, MCHC, Ery, EVF)
  Fördjupning i blodstatusen kan visa tecken på blodsjukdomar så som blodbrist.
 • B-celler (Leukocyter, neutrofiler, lymfocyter, monocyter, eosinofiler, basofiler)
  Här ser vi hur immunförsvaret fungerar. Här kan vi upptäcka t.ex. nedsatt immunförsvar.
 • Njurvärden och elektrolyter (kreatinin, eGFR, natrium, kalium och kalcium)
  Vi tittar på hur elektrolytbalansen är i kroppen och analyserar njurfunktionen mer djupgående.
 • Levervärden (ALAT och ASAT)
  Leverskada kan identifieras med hjälp av dessa två värden.
 • Diabetes – (glukos och HbA1c)
  Mätning av faste blodsocker och långtidsblodsockret. Här upptäcker vi diabetes och kan följa behandling.
 • Järn och ferritin
  Vi mäter järnnivåerna i blodet vid provtagning samt järndepåerna. Här upptäcker vi järnbrist.
 • Vitaminer och mineraler (Vitamin-D, folsyra, B12 kobalamin, magnesium)
  Mer djupgående genomgång av vitaminvärdena i kroppen.
 • Testosteron (för alla män)
  Här mäter vi det manliga hormonet som oftast är översett i sjukvården.
 • PSA (för män mellan 50-75år åldern)
  Här kan vi upptäcka prostatacancer.
 • Inflammation – CRP
  CRP kan upptäcka infektioner och inflammationer i kroppen.

Stora Hälsokollen

I stora hälsokollen analyseras alla organ mer djupgående. Vi kontroller testosteron och inflammation. Här dyker vi djupare i kolesterolet, och vitaminerna så som Vitamin D, B12 och folsyra.  Totalt kontrolleras upp till 41 hälsomarkörer samt vikt, längd och blodtryck.

1295 kr

Detta ingår

I stora hälsokollen analyseras alla organ mer djupgående. Vi kontroller testosteron och inflammation. Här dyker vi djupare i kolesterolet, och vitaminerna så som Vitamin D, B12 och folsyra.  Totalt kontrolleras upp till 41 hälsomarkörer samt vikt, längd och blodtryck.

 • Kolesterolvärden (HDL, LDL, Triglycerider, T-kolesterol och HDL/LDL-kvot, ApoA1, ApoB och ApoA1/ApoB kvot)
  Här genomgår vi alla kolesterolvärden och kan granska din livsstil samt upptäcka riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Sköldkörtelhormoner (TSH, och T4. Till kvinnor ingår T3)
  Här upptäcker vi om det finns sköldkörtelrubbningar. Här kan vi upptäcka sjukdom tidigare.
 • Blodstatus (Hb, MCV, MCH, MCHC, Ery, EVF)
  Fördjupning i blodstatusen kan visa tecken på blodsjukdomar så som blodbrist.
 • B-celler (Leukocyter, neutrofiler, lymfocyter, monocyter, eosinofiler, basofiler)
  Här ser vi hur immunförsvaret fungerar. Här kan vi upptäcka t.ex. nedsatt immunförsvar.
 • Njurvärden och elektrolyter (kreatinin, eGFR, natrium, kalium och kalcium)
  Vi tittar på hur elektrolytbalansen är i kroppen och analyserar njurfunktionen mer djupgående.
 • Levervärden (ALAT och ASAT)
  Leverskada kan identifieras med hjälp av dessa två värden.
 • Diabetes – (glukos och HbA1c)
  Mätning av faste blodsocker och långtidsblodsockret. Här upptäcker vi diabetes och kan följa behandling.
 • Järn och ferritin
  Vi mäter järnnivåerna i blodet vid provtagning samt järndepåerna. Här upptäcker vi järnbrist.
 • Vitaminer och mineraler (Vitamin-D, folsyra, B12 kobalamin, magnesium)
  Mer djupgående genomgång av vitaminvärdena i kroppen.
 • Testosteron (för alla män)
  Här mäter vi det manliga hormonet som oftast är översett i sjukvården.
 • PSA (för män mellan 50-75år åldern)
  Här kan vi upptäcka prostatacancer.
 • Inflammation – CRP
  CRP kan upptäcka infektioner och inflammationer i kroppen.