Allergi mot pollen är en vanlig förekommande sjukdom som kan orsaka symtom som rinnande näsa, kliande ögon, hosta och andningssvårigheter. Detta beror på att kroppen överreagerar på pollen från träd, gräs och ogräs. För personer som lider av pollenallergi kan denna tid på året vara en utmaning. Symptomen på pollenallergi varierar från person till person men kan inkludera:

Symtom på pollenallergi:

  • Rinnande näsa
  • Nästäppa
  • Kliande ögon, näsa och hals
  • Hosta
  • Nysningar
  • Trötthet
  • Andningssvårigheter
  • Huvudvärk

Allergi mot pollen kallas även för hösnuva eller allergisk rinit. Björkpollen är en vanlig orsak till allergi på våren, medan gräspollen kan orsaka allergiska reaktioner på sommaren och gråbopollen på hösten. Det kan vara svårt att undvika pollen helt och hållet, men det finns sätt att lindra symptomen.

Hos Göteborgskliniken kan du nu testa dig för pollenallergi genom en enkel blodprovstagning. Detta kan hjälpa dig att identifiera vilket pollen du är allergisk mot och vidta lämpliga åtgärder för att minska besvären.

 

Förutom att ta reda på vilket pollen du är allergisk mot, finns det flera saker du kan göra för att minska dina besvär. Ett första steg är att försöka undvika pollen så mycket som möjligt, särskilt under dagar när pollenhalterna är höga. Det kan hjälpa att hålla fönstren stängda under de tidpunkterna på dagen då pollenhalterna är som högst. Du kan också använda en luftrenare med ett HEPA-filter för att minska mängden pollen i ditt hem.

 

För att lindra symptomen av pollenallergi kan du använda receptfria mediciner som antihistaminer, nässprayer eller ögondroppar. Det är viktigt att ta dessa mediciner som ordinerat av läkare för att undvika eventuella biverkningar. Det finns också sätt att minska allergibesvären med naturliga metoder som till exempel nässköljning med saltvatten. Vid allvarlig allergi kan även kortisontabletter användas kortvarigt för att minska reaktionen i kroppen.

 

Om du misstänker att du lider av pollenallergi eller vill ha mer information om allergitestning och behandling, är du välkommen att boka en tid hos oss på Göteborgskliniken för en blodprovstagning. Våra läkare och sjuksköterskor har stor erfarenhet av att diagnostisera och behandla pollenallergi och kan hjälpa dig att hitta en effektiv behandlingsplan för att minska dina allergisymptom.