Hälsokontroll är ett sätt att kontrollera dina blodvärden för att upptäcka rubbningar, brister men även sjukdomar. Många sjukdomar går kanske oupptäckta så som sköldkörtelrubbningar, testosteronbrist och många fler tillstånd.

Lindriga symtom så som trötthet, huvudvärk och domningar kan bero på vitaminbrist, blodbrist eller sköldkörtelrubbningar. Dessa symtom kan ibland ignoreras men kan enkelt behandlas vid upptäckt av bakomliggande orsak.

Med hjälp av hälsokontroller kan vi regelbundet kontrollera det vi inte kan se. Dessa blodprover analyseras på Synlab som är ett ISO certifierat laboratorium av SWEDAC. Detta innebär att analysen erhåller den kvalité som är godkänd inom sjukvården.

Att välja hälsokontroll beror på vad det är du eftersöker svar på. Vi har satt ihop några paket som vi anser är bra anpassade för att kontrollera flera organ. Vi har också anpassat provtagningen beroende på hur mycket du vill kontrollera. Spannet är från en basal hälsokoll till en mer djupgående undersökning som är anpassad för elitidrottare.

När du väl valt din hälsokontroll är det dags för provtagning. Du kan välja att komma på drop-in eller boka tid för att garantera din provtagningstid. Väl på mottagningen för du fylla i en provtagningsdeklaration. Där fyller man i mediciner man tar och orsak till provtagningen.

Efter provtagningen genomgår våra läkare dina blodvärden och ger ett utlåtande. Grunden till utlåtandet är din provtagningsdeklaration. Det vi gör unikt är att vi utgår från dina önskemål och frågeställningar till oss. På det sättet analyserar vi dina prover efter dina behov.

Har du avvikande prover som vi anser har behov av uppföljning hos läkare kommer du ha möjligheten att boka en läkartid. Då får du träffa samma läkare som har bedömt dina prover i första hand. I det mötet gör läkaren en bedömning och påbörjar utredning och/eller behandling.

Välj den hälsokontroll som passar dig bäst redan idag, klicka här